Wat jij kunt doen in de wijk om kindermishandeling effectief aan te pakken

Wat jij kunt doen in de wijk om kindermishandeling effectief aan te pakken

Productgroep Sozio 2 - 2021
Edith Geurts | 2021
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis is veel meer aan de hand dan we dachten. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de ingezette hulp niet altijd bijdraagt aan het stoppen van het geweld. Maar hoe vertaal je deze onderzoeksuitkomsten naar de praktijk? Spoiler: ga erover met elkaar in gesprek! Dit artikel gaat over hoe je dat effectief doet.

Voor het eerst is op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld door ouders en kinderen zelf te bevragen. Voor het onderzoek ‘Kwestie van lange adem’, dat het Verwey-Jonker Instituut onlangs heeft uitgevoerd, zijn zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen uit 13 Veilig Thuis-regio’s na een melding anderhalf jaar gevolgd en ondervraagd. Zo ontstond een uniek beeld over de problemen van ouders en kinderen en de ontwikkelingen die zich daarin voordeden.