Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Gratis

Omschrijving

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Officieel heet deze wet Wmo 2015.

Ondersteuning thuis vanuit de Wmo
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om: