Zelfredzaamheid en netwerken in de woonzorgzone

Zelfredzaamheid en netwerken in de woonzorgzone

Productgroep Geron 2010-1
Piet Houben | 2010
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

De woonzorgzone is een op zelfredzaamheid gerichte vernieuwing die deel uitmaakt van een breder streven naar levensloopbestendig wonen. In het licht van de huidige netwerksamenleving is het zaak te letten op groei- en krimpfactoren in netwerken van bewoners, buurtgenoten en aanbieders. De kunst is de juiste ontwikkelingsthema's op het spoor te komen.