Zelfsturing is afstemmingskunst

Zelfsturing is afstemmingskunst

Productgroep Geron 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Mythes sturen niet het gedrag. Dat doen de mensen zelf. Mythes zijn sociale constructies die als natuurwetmatige feiten worden voorgesteld. Dat dient een bepaald doel. Zo wordt zelfsturing in onze laatmoderne samenleving opgevat als een belangrijke waarde, onder andere bij ouder worden. Door dit begrip 'zelfsturing' echter los te koppelen van haar structurele inbedding in persoon en omgeving, verwordt het tot een ideologie waarmee een bestaande handelwijze wordt goedgepraat.