Zoals de ouden zongen…? Overdracht van wijsheid door ouderen aan de volgende generaties

Zoals de ouden zongen…? Overdracht van wijsheid door ouderen aan de volgende generaties

Productgroep Geron 2010-1
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er is momenteel hernieuwde aandacht voor oude mensen en de kracht waarover zij beschikken. Ouderen hebben een schat aan levenservaring en -wijsheid verworven. Binnen de Afrikaanse culturen bijvoorbeeld wordt die nog hoog gewaardeerd. En ouderen daar zien het als hun plicht om hun wijsheid aan volgende generaties door te geven. De vraag rijst of ouderen in Nederland ook deze behoefte hebben.