Zonder omwegen - Meer wederkerigheid organiseren leidt tot behoud van solidariteit tussen generaties

Zonder omwegen - Meer wederkerigheid organiseren leidt tot behoud van solidariteit tussen generaties

Productgroep Geron 2013-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

In maart van dit jaar bracht de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) een advies uit over de solidariteit in het zorgstelsel. In dit advies pleit de RVZ voor het invoeren van meer wederkerigheid vanuit de gedachte dat solidariteit en wederkerigheid hand in hand gaan. Zonder wederkerigheid dooft de solidariteit uit. Hoe stellen we ons dat voor?