Auteurs

Onderzoek

165 producten gevonden.
Perspectieven op veerkracht: een inleiding voor professionals in het sociaal domein

Perspectieven op veerkracht: een inleiding voor professionals in het sociaal domein

Femke Kaulingfreks Stijn Sieckelinck Guido Walraven

Een alleenstaande moeder houdt de hand van haar dochtertje vast terwijl de dokter van Arkangel clinics een chip implanteert in haar tere hoofdje. Eindelijk hoeft ze zich nooit meer zorgen te maken over haar...
Meer info
Gratis
Kiezen voor houdbare zorg: Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

Kiezen voor houdbare zorg: Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak

Goede zorg voor iedereen vergt weloverwogen keuzes. Om toegankelijkheid en kwaliteit te borgen moet de zorg in financieel, personeel en maatschappelijk opzicht houdbaar zijn. Omdat deze dimensies steeds meer...
Meer info
Gratis
Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden

Substantieel potentieel: Schatting van de potentiële opbrengst van substitutie van zorg en inventarisatie van de benodigde voorwaarden

Het Centraal Plan Bureau (CPB) en de werkgroep Brede Maatschappelijke Heroverwegingen (BMH) hebben maatregelen uitwerkt om de groei in de uitgaven aan zorg te dempen. Een van deze maatregelen betreft de...
Meer info
Gratis
Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Den Haag

Jongeren en georganiseerde drugscriminaliteit in de regio Den Haag

Het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag ondersteunt zijn partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daarbij gaat veel aandacht uit naar ondermijning: de ontwrichtende...
Meer info
Gratis
Leefbaarometer 3.0: Instrumentontwikkeling

Leefbaarometer 3.0: Instrumentontwikkeling

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) beschikt sinds 2008 over de Leefbaarometer. Met dit instrument wordt voor heel Nederland op laag schaalniveau een inschatting van de...
Meer info
Gratis
Laaggeletterdheid begrijpelijk zijn is best moeilijk

Laaggeletterdheid begrijpelijk zijn is best moeilijk

Huub Wiltschut

Praten en schrijven lijkt zo gemakkelijk. Toch neemt het aantal laaggeletterden toe. Het is belangrijk dat iedereen informatie begrijpt, ook mensen met lage taalvaardigheden. Daarin is nog veel winst te...
Meer info
3,90
Verward gedrag: een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’

Verward gedrag: een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’

Nic Vos de Wael

Ze noemen het wel een ‘wicked problem’ of een ‘veelkoppig monster’. Zes jaar geleden startte Nederland met een aanpak voor de problematiek van ‘verwarde personen’. Later ging...
Meer info
3,90
Landelijke Jeugdmonitor 2020

Landelijke Jeugdmonitor 2020

In deze uitgave van het Jaarrapport van de Landelijke Jeugdmonitor presenteert het CBS voor de dertiende keer een overzicht van de leefsituatie van jongeren in Nederland. Hierin wordt aan de hand van een aantal...
Meer info
Gratis
Partners door dik en dun - Ieder kind verdient de best mogelijke start

Partners door dik en dun - Ieder kind verdient de best mogelijke start

Mr. Marieke Lips Lianne van Lith

Uit onderzoek is gebleken dat de eerste 1000 dagen vanaf de geboorte van een kindje niet altijd even gemakkelijk zijn. Het opstarten na de bevalling; ontdekken hoe je als ouder zelf bent en hoe de andere ouder...
Meer info
2,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2020
Samen bouwen aan een betere wereld

Samen bouwen aan een betere wereld

Madelon Eelderink

Participatief Actieonderzoek gaat over het creëren van positieve verandering, door de mensen om wie het gaat daadwerkelijk bij je onderzoek te betrekken en hen te faciliteren in het realiseren van de voor...
Meer info
3,95
Onderdeel van Sozio 1 - 2020