Auteurs

Onderzoek

155 producten gevonden.
Naar het hart van empowerment Deel 1

Naar het hart van empowerment Deel 1

LIDIE Jenny Boumans

Een onderzoek naar de grondslagen van empowerment van kwetsbare groepen  De sociale sector heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daar besteedt men veel tijd en aandacht...
Meer info
Gratis
De recidivist als medeburger

De recidivist als medeburger

Jaap van Vliet

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de lokale samenleving. In een flink aantal gevallen vallen zij na enige tijd terug in het plegen van strafbare feiten. Bekend is dat circa 70 procent...
Meer info
9,95
Burgermacht op eigen kracht?

Burgermacht op eigen kracht?

Pepijn van Houwelingen Anita Boele Paul Dekker

We onderscheiden in deze publicatie twee vormen van ‘burgerparticipatie’, namelijk zelfredzame en beleidsbeïnvloedende. In het eerste geval gaat het om vormen van participeren waarbij men...
Meer info
Gratis
Wat werkt (complete uitgave)

Wat werkt (complete uitgave)

Wat levert sociaal werk op? Om daarachter te komen is evaluatieonderzoek noodzakelijk. Weten wat werkt biedt inzicht in uiteenlopende vormen van evaluatie die passen bij de sociale sector. Slimme vormen van...
Meer info
9,95
Onderdeel van Weten wat werkt
Hoofdstuk: 10 Op weg naar een evaluatiecultuur

Hoofdstuk: 10 Op weg naar een evaluatiecultuur

LIDIE Martijn Bool Jurriaan Omlo Peter Rensen

In het inleidende hoofdstuk schreven wij dat de sociale sector, met alle bezuinigin- gen en wetswijzigingen van deze tijd, voor de uitdaging staat om verschil te blijven maken in het leven van individuen en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Weten wat werkt
Hoofdstuk 9: En of het werkt!? Over de pragmatische RCT

Hoofdstuk 9: En of het werkt!? Over de pragmatische RCT

Hans Kroon Harry Michon

De pragmatische RCT is een uitwerking van de Randomized Controlled Trial. De prag- matische RCT levert ‘hard’ wetenschappelijke bewijs over de effectiviteit van een interventie en sluit...
Meer info
3,90
Onderdeel van Weten wat werkt
Hoofdstuk 8: Is Realistisch evalueren realistisch?

Hoofdstuk 8: Is Realistisch evalueren realistisch?

Marcel Hoogenboom Trudie Knijn

Universeel werkende interventies bestaan niet. Realistisch evalueren gaat op zoek naar wat werkt, voor wie en onder welke omstandigheden. Of een interventie werkt, is afhankelijk van de specifieke kenmerken van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Weten wat werkt
Hoofdstuk 7: De Theory of Change- benadering - weten is méér dan meten

Hoofdstuk 7: De Theory of Change- benadering - weten is méér dan meten

Erik Snel

Iedere interventie is gebaseerd op veronderstellingen. Samen vormen die veronder- stellingen een theorie. De Theory of Change-benadering toetst de theorie van de uitvoerders – want niets is zo praktisch...
Meer info
3,90
Onderdeel van Weten wat werkt
Hoofdstuk 6: Monitoring - maakt trends zichtbaar

Hoofdstuk 6: Monitoring - maakt trends zichtbaar

Monitoring is een evaluatiemethode die ‘wat-vragen’ stelt. Wat gebeurt er? Wat heeft zich voorgedaan? Wat is er veranderd? De antwoorden op deze vragen geven inzicht in processen én...
Meer info
3,90
Onderdeel van Weten wat werkt
Hoofdstuk 5: Zorgethisch evalueren - mismatch als sleutel

Hoofdstuk 5: Zorgethisch evalueren - mismatch als sleutel

Zonder een goede aansluiting tussen professional en cliënt is zelfs een effectieve interventie tot mislukken gedoemd. Zorgethisch evalueren richt zich op deze relatie en voegt daarmee een belangrijke...
Meer info
3,90
Onderdeel van Weten wat werkt