Auteurs

Professionalisering

441 producten gevonden.
Casus Ontmoetingscentrum

Casus Ontmoetingscentrum

Wijkbewoners zijn al jaren vrijwillig actief in een ontmoetingscentrum voor vrouwen en kinderen. De 'oude'garde vrijwilligers en assistent-medewerkers zijn allen van allochtone afkomst. Alice ondervindt veel...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 70 - 2006
Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg

Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg

Olaf Stomp Huub Wiltschut

Enkele jaren geleden moesten instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg nog flink hun best doen om werkers te werven. Met de verslechterde economie is dat niet meer zo. Toch anticiperen instellingen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 70 - 2006
Casus LVG LVB

Casus LVG LVB

Kaat is een vrouw van veertig jaar met een licht verstandelijke handicap. Sinds het overlijden van haar moeder woont ze in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke handicap. Kaat zoekt nu veel contact...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 69 - 2006
Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Angeline Miedema

Instellingen voor ggz en verslavingszorg werken in toenemende mate samen. Niet in de laatste plaats vanwege het werken met cliënten met dubbeldiagnose. Interim-manager Angeline Miedema is in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 69 - 2006
Interventies en begeleiding risicojongeren

Interventies en begeleiding risicojongeren

Peter H. van der Laan

Een strenge aanpak van risicojongeren is populair. Maar onderzoek wijst uit dat deze interventies en begeleidingsvormen niet effectief zijn, stelt Peter van der Laan in dit artikel. ‘We moeten ons niet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 68 - 2006
Intergenerationeel werken - ouderen als human capital

Intergenerationeel werken - ouderen als human capital

Kees Penninx

Zowel de politiek, onderzoekers als media schetsen ouderdom eenzijdig als een zorgelijke tragedie. Er is behoefte aan een nieuwe kijk op ouder worden, is de stelling van Kees Penninx in dit artikel over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 68 - 2006
Beschouwing op Wmo

Beschouwing op Wmo

Evelien Tonkens

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal verstrekkende gevolgen hebben voor zorg en welzijn. Maar we zullen kritisch moeten kijken onder welke voorwaarden de met de WMO beoogde vermaatschappelijking...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 68 - 2006
Zingeving en religie bij jongeren

Zingeving en religie bij jongeren

Maerten Prins

Het leven van jongeren is vergeven van tegenstrijdigheden. Ze kunnen en willen kiezen, maar verlangen ook naar iets dat hun keuzes zin geeft. Ze zien zichzelf als unieke individuen, maar willen ook ergens...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 34 - 2006
Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans

Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans

Liesbeth Groenhuijsen

Veel pedagogen vinden dat ouders bij echtscheiding eerder en beter rekening moeten houden met het belang van het kind. Volgens Liesbeth Groenhuijsen bestaat het belang van het kind niet. In netelige...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 34 - 2006
Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent

Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent

Pieter Span

Hoogbegaafdheid mag tegenwoordig in brede kring worden erkend, de vraag is of het in de praktijk voldoende wordt herkend. Als hoogbegaafdheid wordt afgelezen aan hoge schoolprestaties, hoe herken je dan...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 34 - 2006