Auteurs

Professionalisering

523 producten gevonden.
Intergenerationeel werken - ouderen als human capital

Intergenerationeel werken - ouderen als human capital

Kees Penninx

Zowel de politiek, onderzoekers als media schetsen ouderdom eenzijdig als een zorgelijke tragedie. Er is behoefte aan een nieuwe kijk op ouder worden, is de stelling van Kees Penninx in dit artikel over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 68 - 2006
Beschouwing op Wmo

Beschouwing op Wmo

Evelien Tonkens

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal verstrekkende gevolgen hebben voor zorg en welzijn. Maar we zullen kritisch moeten kijken onder welke voorwaarden de met de WMO beoogde vermaatschappelijking...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 68 - 2006
Zingeving en religie bij jongeren

Zingeving en religie bij jongeren

Maerten Prins

Het leven van jongeren is vergeven van tegenstrijdigheden. Ze kunnen en willen kiezen, maar verlangen ook naar iets dat hun keuzes zin geeft. Ze zien zichzelf als unieke individuen, maar willen ook ergens...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 34 - 2006
Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans

Ouderschapsplan geeft kinderen na echtscheiding kans

Liesbeth Groenhuijsen

Veel pedagogen vinden dat ouders bij echtscheiding eerder en beter rekening moeten houden met het belang van het kind. Volgens Liesbeth Groenhuijsen bestaat het belang van het kind niet. In netelige...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 34 - 2006
Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent

Hoogbegaafdheid Recht doen aan verborgen talent

Pieter Span

Hoogbegaafdheid mag tegenwoordig in brede kring worden erkend, de vraag is of het in de praktijk voldoende wordt herkend. Als hoogbegaafdheid wordt afgelezen aan hoge schoolprestaties, hoe herken je dan...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 34 - 2006
Voor- en naschoolse opvang door samenwerking scholen, kinderopvang en vrijetijdsclubs

Voor- en naschoolse opvang door samenwerking scholen, kinderopvang en vrijetijdsclubs

Anja Hol Leonie Heutz

Vanaf 1 januari 2007 hebben basisscholen een inspanningsplicht om voor- en naschoolse opvang voor hun leerlingen te regelen, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. Anja Hol en Leonie Heutz...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 33 - 2006
Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid

Veelgestelde vragen over hoogbegaafdheid

Pieter Span

Werd hoogbegaafdheid twintig jaar geleden nog afgedaan alsmodeverschijnsel, tegenwoordig is er brede erkenning voor het feit dat bovengemiddeld intelligente kinderen om specifieke aandacht en begeleiding...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 33 - 2006
Scholen ontdekken kindermassage

Scholen ontdekken kindermassage

Marijke Sluijter

Na Zweden en Denemarken ontdekken scholen in Nederland en België dat speelse vormen van lichaamscontact de sfeer, sociale vaardigheden, het leren en de gezondheid van  kinderen verbeteren. Tot verbazing...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 33 - 2006
Werken aan veiligheid op school

Werken aan veiligheid op school

Marlieke de Groot Fia Goedknegt Christa de Vries

Verontrustende berichten over geweldsincidenten, drugsgebruik en criminaliteit op scholen geven aanleiding tot zorgen over schoolveiligheid. Al vijf jaar lang wordt er op Rotterdamse scholen voor voortgezet...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 32 - 2006
Verplichte preventieve opvoedingsondersteuning werkt niet

Verplichte preventieve opvoedingsondersteuning werkt niet

Elze Valk

Met enige regelmaat klinkt de roep van politici en bestuurders om verplichte opvoedingsondersteuning aan risicogezinnen. Volgens Elze Valk missen deze voorstellen elke legitimiteit en werken ze discriminatie...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 32 - 2006