De driehoek van de samenleving

De driehoek van de samenleving

Productgroep Tirannie in de jeugdzorg
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De driehoek van de samenleving 
2.1 Inleiding 
2.2 Positioneringsdriehoek 
2.3 De hoek van de overheid 
2.3.1 Inleiding 
2.3.2 Zich ontwikkelende rollen van de overheid 
2.3.3 De verzorgingsstaat en de kritiek 
2.3.4 De volgende stap: de participatiesamenleving 
2.3.5 De besturing bij de overheid: New Public Management 
2.3.5.1 Inhoud 
2.3.5.2 Bezwaren 
2.3.6 Een andere kijk op overheidsbeleid 
2.3.7 Conclusies 
2.4 De hoek van de markt 
2.4.1 Inleiding 
2.4.2 Introductie van de markt 
2.4.3 Pleidooi voor de markt 
2.4.4 Relativering en kritiek ten aanzien van marktwerking 
2.4.4.1 Meer bureaucratie 
2.4.4.2 Meer kosten 
2.4.4.3 Positie klant 
2.4.4.4 Inperkingen 
2.4.4.5 Afperkingen 
2.4.4.6 Maatschappelijke gevolgen 
2.4.5 Conclusies 
2.5 De hoek van de burger 
2.5.1 Inleiding 
2.5.2 Participatie 
2.5.2.1 Inleiding 
2.5.2.2 Praktijk 
2.5.2.3 De participatieladder 
2.5.2.4 De specifieke rol van ambtenaren 
2.5.2.5 Participatievormen in Nederland 
a. Cocreatie 
b. Interactieve beleidsvorming 
c. Frontlijnsturing 
d. Presentiebenadering 
2.5.2.6 Zelfbeheer en bestuursstijl 
2.5.3 Conclusie