Geen hulp zonder recht, geen recht zonder hulp

Geen hulp zonder recht, geen recht zonder hulp

Productgroep Zorgen dat het werkt
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

In juni 2009 verscheen het advies Van klein naar groot van de commissie Zorg om jeugd, ingesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De VNG had aan de commissie gevraagd welke delen van de huidige jeugdzorg naar de gemeente kunnen worden gedecentraliseerd. Volgens de commissie kan de gehele jeugdzorg worden overgeheveld van de provincie naar de gemeente, behalve de jeugdbescherming. De commissie schrijft dat versnippering van het aanbod, verkokering van de organisatie en verschillende scheidslijnen in het stelsel van jeugd- zorg het centrale probleem zijn. De oplossing ziet de commissie in het scheppen van samenhang: ‘De samenhang in het aanbod moet onder gemeentelijke regie tot stand komen, als onderdeel van de algehele ver- antwoordelijkheid voor een samenhangend jeugdbeleid.’