Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap

Productgroep Sozio 2 2024
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Bij een pleeggezinplaatsing blijft aan de ouder het stigma kleven een ontaarde of falende ouder te zijn. Die publieke veroordeling staat zowel een constructieve samenwerking met jeugdzorg als met de betrokken pleegouders in de weg. Hoog tijd, aldus de auteurs om het taboe van een ouderschap zonder opvoederschap te veranderen.