Interview met Caroline van Dullemen

Interview met Caroline van Dullemen

Productgroep Geron 2009-3
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Sinds de oprichting van WorldGranny, de enige organisatie in Nederland die zich specifiek inzet voor ouderen wereldwijd, is het denken van Caroline van Dullemen langzaam veranderd. In eerste instantie richtte zij zich met WorldGranny vooral op de ondersteuning van concrete praktische projecten in ontwikkelingslanden. Gaandeweg is zij zich meer gaan richten op armoedepreventie in de vorm van pensioenvoorzieningen. Volgens haar de enige manier om structurele verandering te weeg te brengen voor alle generaties. Al blijven ook de lokale projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika belangrijk. Want door ouderen een steuntje in de rug te geven, help je niet alleen de kwaliteit van hun leven veranderen, maar ook die van hun familie.