LVB en kwetsbaarheid voor mensenhandel

LVB en kwetsbaarheid voor mensenhandel

Productgroep Sozio LVB 2023 (complete editie)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Er zijn risicofactoren die ieder persoon kwetsbaar kunnen maken voor mensenhandel. Denk bijvoorbeeld aan een laag zelfbeeld, armoede, verwaarlozing, ingrijpende jeugdervaringen, verslavingsproblematiek en sociale isolatie. Deze factoren komen relatief vaak voor bij personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Daarnaast zijn zij extra kwetsbaar vanwege cognitieve en adaptieve beperkingen. In dit artikel gaan we aan de hand van (geanonimiseerde) casussen in op de signalen van mensenhandel bij personen met een LVB, en kijken we naar mogelijke interventies door hulpverleners.