Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning)

Opvoeden leer je niet in je eentje (Van opvoedingsondersteuning naar ouderschapsondersteuning)

Productgroep Ouderschapskennis 2007-1
Margreth Hoek | 2007
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Opvoeden wordt in beleidsdebatten over opvoedingsondersteuning vooral bekeken vanuit het perspectief van het kind. De auteur betoogt dat het perspectief van de ouder een beter uitgangspunt is. Opvoeden wordt beschreven als een leerproces waarin ouders zich met vallen en opstaan ontwikkelen tot ‘goed genoeg’ opvoeders. Bij sommige ouders stokt of stagneert het leerproces, en daarmee het opvoeden. Dit kan ook wel ‘ontheemd ouderschap’ genoemd worden. De overheid zal beleid moeten gaan ontwikkelen om ouders te steunen en te sterken in hun leerproces. De auteur geeft enkele concrete aanzetten voor de invulling van dergelijk beleid.