Praktijk én wetenschap Zoeken naar werkzame allianties

Praktijk én wetenschap Zoeken naar werkzame allianties

Productgroep Zorgen dat het werkt
3,90
Abonneeprijs: € 1,56

Omschrijving

De jeugdzorg beleeft hoogtijdagen. Nooit eerder is er zoveel aandacht geweest voor vernieuwing en verbetering van de kwaliteit van hulp- verlening. Aangemoedigd door de politiek hebben wetenschappers, professionals, managers, beleidsmakers en zorgverzekeraars de han- den ineen geslagen om gezamenlijk een lijst van effectieve interventies op te stellen. Interventies die op deze lijst staan, worden met voor- rang geïmplementeerd in de zorgpraktijk, bij voorkeur in onderlinge samenhang via zorgprogramma’s en zorglijnen. En vervolgens dienen die programma’s op hun beurt gevolgd en getoetst te worden op hun resultaten, liefst met continue outcome monitoring (Lambert et al., 2005). Heel veel werk aan de winkel dus.