Vaderschap en LVB | Mannen zijn niet slecht voor hun kinderen

Vaderschap en LVB | Mannen zijn niet slecht voor hun kinderen

Productgroep Sozio LVB 2023 (complete editie)
3,90
Gratis voor abonnees.

Omschrijving

Vaders. Hoe vaak hebben we het over 'vaders' wanneer we over 'ouders' spreken? Steeds meer wordt het belang van vaders onderkend in de opvoeding van kinderen. Maar zelfs in 2023 weten we nog altijd weinig. Wat vinden zij belangrijk in de opvoeding, hoe beleven zij ouderschap, wat voor vader willen zij zijn én hoe kunnen hulpverleners vaders steunen bij de opvoeding van hun kinderen als dat nodig is? Dat vaders belangrijk zijn voor de gezonde ontwikkeling van kinderen staat buiten kijf. Kinderen van betrokken vaders hebben minder (gedrags)problemen en doen het beter, ook op latere leeftijd.

Vaders die meer betrokken zijn bij de opvoeding voelen zich ook gelukkiger. Als een vader actief betrokken is tijdens de zwangerschap, bindt hij zich sterker en kan himeer een eigen identiteit als vader ontwikkelen. Over vaders in het algemeen weten we weinig, maar over vaders met een LVB weten we nóg minder. Wát we weten over ouderschap en LVB, is voornamelijk gebaseerd op wat we weten van moeders met een LVB.