Auteurs

11 producten gevonden.
Even stilstaan - Beroepsethiek in de jeugdzorg

Even stilstaan - Beroepsethiek in de jeugdzorg

Mariëtte van den Hoven Jos Kole

Kies ik voor de ouder of voor het kind? Of is dat een oneigenlijk dilemma? Moet ik aansturen op uithuisplaatsing of toch nog niet? Hoe informeer ik een collega goed over een gezin zonder hun vertrouwen te...
Meer info
9,95
Wat is 'het belang van het kind'?

Wat is 'het belang van het kind'?

Mariëtte van den Hoven

Nadenken over ethische kwesties Wie in de jeugdzorg werkt, loopt tegen ethische kwesties aan. Soms zijn ze zó indringend dat reflectie gewenst en noodzakelijk is. 'Moreel beraad' kan daarbij behulpzaam zijn,...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2015
‘Probeer het gezin te motiveren tot vrijwillige medewerking’

‘Probeer het gezin te motiveren tot vrijwillige medewerking’

Rian Teeuw

Er zijn allerlei definities van kindermishandeling in omloop, waaronder een definitie in de Wet op de Jeugdzorg. Toch heeft iedereen die actief is in de bestrijding van kindermishandeling ook eigen ideeën...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
Goed aangepakt

Goed aangepakt

De gesprekken in deze bundel bieden een terreinverkenning van beroeps- ethiek bij kindermishandeling. Wie ze leest, krijgt een waaier van uiteenlopende ervaringen, gedachten en reflecties gepresenteerd. De...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Soms heb je de morele plicht het beroepsgeheim te schenden’

‘Soms heb je de morele plicht het beroepsgeheim te schenden’

Dick Willems is zowel arts als filosoof en werkt als hoogleraar medische ethiek bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Centraal staat de vraag: U bent als ethicus verbonden...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Je hebt een beeld van wat een  goede omgang met kinderen is’

‘Je hebt een beeld van wat een goede omgang met kinderen is’

Bert Musschenga is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Vrije Uni­versiteit. Centraal staat de vraag: Bij de reactie van professionals op kindermishandeling of een vermoeden daarvan, spelen...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Ethiek gaat ook over lovenswaardige zaken’

‘Ethiek gaat ook over lovenswaardige zaken’

Bart Cusveller is lector verpleegkundige beroepsethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Centraal staat de vraag: We bekijken kindermishandeling vanuit beroepsethisch perspectief. U...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken’

‘Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken’

Jo Hermanns is hoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam, lector aan de Hogeschool Utrecht, zelfstandig adviseur inzake jeugdbeleid en jeugdzorg en een van de grondleggers van RAAK, Regionale...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Je beroepsethiek is breder dan je technische vak’

‘Je beroepsethiek is breder dan je technische vak’

Herman Baartman is emeritus hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling aan de Vrije Universiteit en tevens be­ stuurslid van de Stichting Voorkoming Kindermishandeling. Centraal...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
Inleiding

Inleiding

Elk kind dat mishandeld wordt, is er één te veel. Slachtoffers van kindermis- handeling moeten zo goed mogelijk opgespoord worden om hen te kunnen beschermen. Mensen die in hun werk met kinderen...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Goed aangepakt