Auteurs

1094 producten gevonden.
Opbrengsten van sociale investeringen

Opbrengsten van sociale investeringen

Ingrid Doorten Marijke Mootz

Bij sociaal beleid denken we vaak aan beleid dat problemen achteraf moet repareren. Sociaal beleid is echter ook beleid dat problemen kan voorkomen. Hoe kun je de opbrengsten van sociale investeringen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 72 - 2006
Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg

Inspraak en invloed van clienten in de jeugdzorg

Jan van der Born

De kenniskring Leefwerelden van jeugd van hogeschool INHOLLAND onderzocht ervaringen met cliëntenparticipatie in drie multifunctionele instellingen voor jeugdhulpverlening in de Randstad.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 72 - 2006
De hulpverlener als onderzoeker

De hulpverlener als onderzoeker

Olaf Stomp

De hogescholen profileren zich met de lectoraten steeds meer als kennisinstituten waarbinnen praktijkgestuurd onderzoek een centrale rol speelt. Ook sommige jonge afgestudeerde hulpverleners hebben in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 72 - 2006
Casus Misbruik PGB

Casus Misbruik PGB

Jacqueline is een alleenstaande, zwakbegaafde vrouw van 28 jaar en haar zoon Kevin is 11 jaar. Kevin is verstandelijk gehandicapt. Er is door hulpverleners een aanvraag ingediend voor een persoonsgebonden...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 71 - 2006
Wehkamp en consumentenkredieten

Wehkamp en consumentenkredieten

Alie Weerman

Voor multiprobleemgezinnen lonken de artikelen van postorderbedrijven soms onweerstaanbaar. In hoeverre is Wehkamp medeverantwoordelijk voor de schulden van probleemhuishoudens?
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 71 - 2006
Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen

Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen

Carolien Konijn

Wat werkt en wat is nodig bij casemanagement bij multiprobleemgezinnen, speciaal voor de zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte (lvg) ouders? Carolien Konijn* zet onderzoek hierover en de bestaande...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 71 - 2006
Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig

Gezinsvoogd heeft ruimer instrumentarium nodig

Frank van den Berg Ernst Bouweriks

De regering probeert sinds een jaar of twee de positie van gezinsvoogden te verbeteren zodat ze de effectiviteit van de hulp kunnen vergroten. Maar voor een werkelijke vooruitgang moet de gezinsvoogdij over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 71 - 2006
De werkwijze van team bijzondere doelgroepen zwolle

De werkwijze van team bijzondere doelgroepen zwolle

Alie Weerman

Wil Reijers en Nardy Hartelman zijn adviseurs bij het Team Bijzondere Doelgroepen van de gemeente Zwolle. Alie Weerman sprak met hen over hun werkwijze die in het hele land navolging vindt. ‘Wij geven...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 71 - 2006
De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders

De precaire verhouding tussen hulpverleners en ouders

Herman Baartman

Hulpverleners vandaag de dag werken vraaggericht en mobiliseren de bronnen uit de omgeving van de ouders. Is de werkelijkheid niet weerbarstiger dan hulpverleners wensen, vraagt Herman Baartman zich af. Hij...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 71 - 2006
Casus Ontmoetingscentrum

Casus Ontmoetingscentrum

Wijkbewoners zijn al jaren vrijwillig actief in een ontmoetingscentrum voor vrouwen en kinderen. De 'oude'garde vrijwilligers en assistent-medewerkers zijn allen van allochtone afkomst. Alice ondervindt veel...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 70 - 2006