Auteurs

Huiselijk geweld

216 producten gevonden.
Laura Dekker en de jeugdbescherming

Laura Dekker en de jeugdbescherming

Adri van Montfoort

Zonder twijfel is de ondertoezichtstelling van de 14-jarige Laura dé casus in de jeugdbescherming van 2009. De vraag: ‘Mag een 14-jarig meisje een solo zeiltocht rond de wereld maken?’ was onderwerp...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 54 - 2010
Meldplicht kindermishandeling

Meldplicht kindermishandeling

Maartje van den Berg Nicole Dusseldorp Sarina Klein Gunnewiek Laura Leisink

Ondanks allerlei initiatieven en maatregelen is anno 2009 het aantal slachtoffers van kindermishandeling nog steeds schrikbarend hoog. Is een meldplicht voor professionals een deel van de ideale oplossing?...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 88 - 2009
Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling

Belang van intuitie bij vermoedens van kindermishandeling

Shirley Molenaar

Intuïties spelen in de professionele oordeelvorming bij vermoedens van kindermishandeling een grote rol. Toch aarzelen veel professionals om hun intuïties om te zetten in handelen, omdat...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 49 - 2009
In ontmoeting

In ontmoeting

Gerda de Groot Jale Simsek

In de huidige hulpverlening zijn we gewend te werken vanuit waarden en normen die gericht zijn op autonomie, vrijheid en rechtvaardigheid. In de begeleiding van klanten uit eerculturen werkt dat niet. We zijn...
Meer info
6,90
Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding

Partnergeweld en kindermishandeling: een gespannen verhouding

Sietske Dijkstra

Over de overeenkomsten en verschillen, en het belang van een geïntegreerde benadering.
Meer info
3,90
Als ik hem was...

Als ik hem was...

Jale Simsek

Methodische handvatten voor hulpverlening aan mannelijke allochtone daders van huiselijk en eergerelateerd geweld. Dit boek kan gebruikt worden samen met de dvd’s ‘Als ik hem was…’...
Meer info
3,90
Kindermishandeling meer dan een gezinsprobleem

Kindermishandeling meer dan een gezinsprobleem

Micha de Winter

Hoe kan het dat in Nederland jaarlijks meer dan honderdduizend kinderen worden mishandeld, misbruikt of verwaarloosd? Op die vraag worden meestal individueel-psychologische antwoorden gezocht: de ouders...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 46 - 2008
Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Elly Stapel-van der Hoek

Dat huiselijk geweld schadelijk is voor kinderen spreekt voor zich. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat kinderen die zich vermoedelijk in een onveilige thuissituatie bevinden de gelegenheid krijgen zich...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 44 - 2008
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties

Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties

Ingrid ten Berge Machteld Zwikker

Veiligheid van kinderen is een ‘hot topic’ in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Werkers in deze sectoren hebben dagelijks te maken met kinderen voor wie een veilige thuissituatie niet vanzelfsprekend is.
Meer info
3,90
Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk

Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk

José an den Putte

De auteur, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, vertelt over de praktijk van het werken met kwetsbare ouders. Zij deed deze ervaringen binnen het OKé project (Bouwmeester, 2006), dat vroegtijdig ouders...
Meer info
3,90