Auteurs

Justitieel/Criminaliteit

60 producten gevonden.
Hoofdstuk 13: Kosten/baten en kosteneffectiviteit van preventie en behandeling

Hoofdstuk 13: Kosten/baten en kosteneffectiviteit van preventie en behandeling

In Nederland is er maar weinig onderzoek naar de kosten/baten en de kosteneffectiviteit van criminaliteitspreventie en behandelprogramma’s voor criminele kinderen (de termen kos- ten/baten en...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 12: Interventies

Hoofdstuk 12: Interventies

Uit onderzoek weten we welke algemene principes het succes van interventies bij jeugd- delinquentie bepalen. Helaas is er heel weinig empirisch bewijs beschikbaar als het gaat om effectieve interventies bij...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 11: Preventie

Hoofdstuk 11: Preventie

Geweldpleging en hardnekkig problematisch en crimineel gedrag door kinderen en ado- lescenten vormen een ernstig sociaal probleem. De gevolgen ervan zijn voelbaar voor het individu zelf en de samenleving, zowel...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 10: Screening en assessment

Hoofdstuk 10: Screening en assessment

We weten uit onderzoek dat preventieprogramma’s de escalatie van probleem- of crimineel gedrag van jonge kinderen kunnen terugdringen (zie het volgende hoofdstuk). Maar willen interventies effect hebben,...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 9: Een cummulatiefontwikkelingspatroon van risico- en gunstige factoren

Hoofdstuk 9: Een cummulatiefontwikkelingspatroon van risico- en gunstige factoren

Moderne criminologische theorieën die criminaliteit proberen te verklaren van de kinder- jaren tot aan de volwassenheid, leggen verschillende accenten in het traject naar crimina- liteit en hechten...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 8: Pesten op de basisschool

Hoofdstuk 8: Pesten op de basisschool

In 1982 pleegden enkele Noorse scholieren zelfmoord nadat ze lange tijd gepest waren. Dit drama leidde onder andere tot een landelijke campagne tegen pesten en geweld (Olweus, 1984). Ook in andere landen gingen...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 7: Relaties met leeftijdsgenoten en de ontwikkeling van gedragsproblemen

Hoofdstuk 7: Relaties met leeftijdsgenoten en de ontwikkeling van gedragsproblemen

Onderzoekers hebben de laatste tien jaar veel aandacht besteed aan het verband tussen de relaties die een kind heeft met leeftijdgenoten (peers) en psychopathologie. In de ontwikke- ling van ieder kind zijn...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 6: Gezinsrelaties en persoonlijkheidskenmerken van ouder en kind

Hoofdstuk 6: Gezinsrelaties en persoonlijkheidskenmerken van ouder en kind

Uit empirisch onderzoek blijkt dat probleemgedrag bij kinderen door een groot aantal oor- zakelijke factoren verklaard kan worden (Coie & Dodge, 1998). Dishion, French en Pat- terson (1995) hebben deze...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 5: Individuele factoren

Hoofdstuk 5: Individuele factoren

Gedragsstoornissen van kinderen zijn het resultaat van het samenspel van individuele en sociale factoren. In dit hoofdstuk staan we stil bij de individuele factoren die voortvloeien uit genetische,...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 4: Kinderen als slachtoffers

Hoofdstuk 4: Kinderen als slachtoffers

Onderzoek naar kinderen en criminaliteit wijst op het bestaan van een geweldscyclus: kin- deren die getuige zijn van verbaal en vooral fysiek geweld tussen hun ouders en kinderen die door hun ouders mishandeld...
Meer info
3,95