Auteurs

Justitieel/Criminaliteit

69 producten gevonden.
In berekende bezieling

In berekende bezieling

Anneke Menger

In maart 2009 hielden Jo Hermanns, destijds als bijzonder lector aan ons lectoraat verbonden, en ik samen onze lectorale rede, getiteld Walk the Line. De rede ging over professionaliteit en continuïteit in...
Meer info
Gratis
Licht Verstandelijke Beperking en de Reclassering

Licht Verstandelijke Beperking en de Reclassering

Hendrien Kaal Paula Vrij Rochelle Bernard

Een handreiking voor reclasseringswerkers over de begeleiding van cliënten met een LVB De populatie met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in de samenleving krijgt steeds meer aandacht. De...
Meer info
Gratis
Contact gezocht

Contact gezocht

Petra Schaftenaar

  Relationeel werken en het alledaagse als werkzame principes in de klinische forensische zorg In Contact gezocht wordt onderzocht of relationele zorg conform de presentiebenadering van...
Meer info
16,00
Zedendelinquenten Onderscheiden

Zedendelinquenten Onderscheiden

De afgelopen decennia is belangrijke vooruitgang geboekt in het onderzoek naar onder andere risicotaxatie en essentiële parameters van forensische behandeling (o.a. de What Works principes, Risk Need...
Meer info
Gratis
Appendix: Een Canadees programma voor criminele kinderen

Appendix: Een Canadees programma voor criminele kinderen

In Canada is er de afgelopen decennia bijzondere aandacht besteed aan criminele kinde- ren. In 1985 werd de Young Offenders Act aangenomen (in 2002 vervangen door de Youth Criminal Justice Act) en werd de...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 16: Conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 16: Conclusies en aanbevelingen

Dit boek gaat over de misdadigers van morgen. Door recent onderzoek is onze kennis over deze groep kinderen aanzienlijk uitgebreid. Dat betreft zowel de verschijningsvormen van jeugdcriminaliteit als de...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 15: Vroegtijdige interventies bij risicokinderen in Europa

Hoofdstuk 15: Vroegtijdige interventies bij risicokinderen in Europa

Binnen Europa zijn er grote verschillen in de minimumleeftijd waarop jeugdigen die een misdrijf hebben begaan strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld (zie ook hoofd- stuk 14 van dit boek). Binnen de...
Meer info
3,90
Hoofdstuk 14: Jeugdstrafrecht: Internationale rechten en normen

Hoofdstuk 14: Jeugdstrafrecht: Internationale rechten en normen

Vanuit het mensenrechtenperspectief ligt in de regels van het strafrecht de nadruk vooral op het beginsel van een eerlijk proces. Dit beginsel gaat ervan uit dat elke verdachte als onschuldig beschouwd dient te...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 13: Kosten/baten en kosteneffectiviteit van preventie en behandeling

Hoofdstuk 13: Kosten/baten en kosteneffectiviteit van preventie en behandeling

In Nederland is er maar weinig onderzoek naar de kosten/baten en de kosteneffectiviteit van criminaliteitspreventie en behandelprogramma’s voor criminele kinderen (de termen kos- ten/baten en...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 12: Interventies

Hoofdstuk 12: Interventies

Uit onderzoek weten we welke algemene principes het succes van interventies bij jeugd- delinquentie bepalen. Helaas is er heel weinig empirisch bewijs beschikbaar als het gaat om effectieve interventies bij...
Meer info
3,95