Auteurs

Justitieel/Criminaliteit

63 producten gevonden.
Hoofdstuk 6: Gezinsrelaties en persoonlijkheidskenmerken van ouder en kind

Hoofdstuk 6: Gezinsrelaties en persoonlijkheidskenmerken van ouder en kind

Uit empirisch onderzoek blijkt dat probleemgedrag bij kinderen door een groot aantal oor- zakelijke factoren verklaard kan worden (Coie & Dodge, 1998). Dishion, French en Pat- terson (1995) hebben deze...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 5: Individuele factoren

Hoofdstuk 5: Individuele factoren

Gedragsstoornissen van kinderen zijn het resultaat van het samenspel van individuele en sociale factoren. In dit hoofdstuk staan we stil bij de individuele factoren die voortvloeien uit genetische,...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 4: Kinderen als slachtoffers

Hoofdstuk 4: Kinderen als slachtoffers

Onderzoek naar kinderen en criminaliteit wijst op het bestaan van een geweldscyclus: kin- deren die getuige zijn van verbaal en vooral fysiek geweld tussen hun ouders en kinderen die door hun ouders mishandeld...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 3: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door ouders, leerkrachten en psychiaters

Hoofdstuk 3: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door ouders, leerkrachten en psychiaters

Ernstige criminele daden worden vaak voorafgegaan door gedragsproblemen tijdens de kinderjaren. Loeber, Stouthamer-Loeber en Green (1991) vonden dat kinderen in de voor- schoolse leeftijd die probleemgedrag...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 2: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie

Hoofdstuk 2: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie

Tot tien jaar geleden besteedden de politiek, het lokale gezag, de wetenschap en de media weinig aandacht aan twaalfminners die misdaden begaan. Sindsdien is dat duidelijk veran- derd. Dit hoofdstuk beschrijft...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 1: Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen

Hoofdstuk 1: Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen

De uitspraak ‘toon me een kind op zijn 7e en ik zal je vertellen hoe zijn toekomst eruit ziet’ (Fergusson, Horwood & Ridder, 2005a, 2005b) suggereert de mogelijkheid van een nauwkeurige...
Meer info
3,95
Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (complete boek)

Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (complete boek)

Dat delinquent gedrag van jonge kinderen een voorbode kan zijn van een criminele loopbaan, vindt steeds meer wetenschappelijke erkenning. Toch richten de meeste interventies zich op adolescenten. Misdadigers...
Meer info
19,95
Behandelen of straffen in het jeugdstrafrecht

Behandelen of straffen in het jeugdstrafrecht

Sommige behandelingen komen niet van de grond zonder dreiging met straf. Behandelaars vragen justitie om een stok achter de deur, zodat zij cliënten met enige dwang kunnen motiveren tot acceptatie van...
Meer info
6,90
De TBS in zijn maatschappelijke context

De TBS in zijn maatschappelijke context

Jaap van Vliet

Deze studie gaat over een aantal ontwikkelingen in de forensische psychiatrie gedurende de afgelopen 15 jaar. Als start van deze periode beschouw ik het instellen van een commissie forensische psychiatrie door...
Meer info
Gratis
Jeugdige zedendelinquenten - een studie naar subtypen en recidive -

Jeugdige zedendelinquenten - een studie naar subtypen en recidive -

Jan Hendriks

Jongeren die zedendelicten plegen, vormen een onderwerp dat met grote regelmaat de pers haalt. De heersende indruk is dat deze daders vaak recidiveren en als volwassenen zullen doorgaan met het plegen van...
Meer info
Gratis