Auteurs

Justitieel/Criminaliteit

76 producten gevonden.
Appendix: Een Canadees programma voor criminele kinderen

Appendix: Een Canadees programma voor criminele kinderen

In Canada is er de afgelopen decennia bijzondere aandacht besteed aan criminele kinde- ren. In 1985 werd de Young Offenders Act aangenomen (in 2002 vervangen door de Youth Criminal Justice Act) en werd de...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 16: Conclusies en aanbevelingen

Hoofdstuk 16: Conclusies en aanbevelingen

Dit boek gaat over de misdadigers van morgen. Door recent onderzoek is onze kennis over deze groep kinderen aanzienlijk uitgebreid. Dat betreft zowel de verschijningsvormen van jeugdcriminaliteit als de...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 15: Vroegtijdige interventies bij risicokinderen in Europa

Hoofdstuk 15: Vroegtijdige interventies bij risicokinderen in Europa

Binnen Europa zijn er grote verschillen in de minimumleeftijd waarop jeugdigen die een misdrijf hebben begaan strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld (zie ook hoofd- stuk 14 van dit boek). Binnen de...
Meer info
3,90
Hoofdstuk 14: Jeugdstrafrecht: Internationale rechten en normen

Hoofdstuk 14: Jeugdstrafrecht: Internationale rechten en normen

Vanuit het mensenrechtenperspectief ligt in de regels van het strafrecht de nadruk vooral op het beginsel van een eerlijk proces. Dit beginsel gaat ervan uit dat elke verdachte als onschuldig beschouwd dient te...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 13: Kosten/baten en kosteneffectiviteit van preventie en behandeling

Hoofdstuk 13: Kosten/baten en kosteneffectiviteit van preventie en behandeling

In Nederland is er maar weinig onderzoek naar de kosten/baten en de kosteneffectiviteit van criminaliteitspreventie en behandelprogramma’s voor criminele kinderen (de termen kos- ten/baten en...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 12: Interventies

Hoofdstuk 12: Interventies

Uit onderzoek weten we welke algemene principes het succes van interventies bij jeugd- delinquentie bepalen. Helaas is er heel weinig empirisch bewijs beschikbaar als het gaat om effectieve interventies bij...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 11: Preventie

Hoofdstuk 11: Preventie

Geweldpleging en hardnekkig problematisch en crimineel gedrag door kinderen en ado- lescenten vormen een ernstig sociaal probleem. De gevolgen ervan zijn voelbaar voor het individu zelf en de samenleving, zowel...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 10: Screening en assessment

Hoofdstuk 10: Screening en assessment

We weten uit onderzoek dat preventieprogramma’s de escalatie van probleem- of crimineel gedrag van jonge kinderen kunnen terugdringen (zie het volgende hoofdstuk). Maar willen interventies effect hebben,...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 9: Een cummulatiefontwikkelingspatroon van risico- en gunstige factoren

Hoofdstuk 9: Een cummulatiefontwikkelingspatroon van risico- en gunstige factoren

Moderne criminologische theorieën die criminaliteit proberen te verklaren van de kinder- jaren tot aan de volwassenheid, leggen verschillende accenten in het traject naar crimina- liteit en hechten...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 8: Pesten op de basisschool

Hoofdstuk 8: Pesten op de basisschool

In 1982 pleegden enkele Noorse scholieren zelfmoord nadat ze lange tijd gepest waren. Dit drama leidde onder andere tot een landelijke campagne tegen pesten en geweld (Olweus, 1984). Ook in andere landen gingen...
Meer info
3,95