Auteurs

Professionalisering

473 producten gevonden.
Handreikingen bij de gewetensopvoeding

Handreikingen bij de gewetensopvoeding

Tom Kroon

Terwijl spreken over het geweten in de pedagogiek lange tijd taboe is geweest, groeit tegenwoordig het inzicht dat het geweten in het alledaagse leven een belangrijke rol speelt en dat daarom aan...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 32 - 2006
Grootouders als pleegouders

Grootouders als pleegouders

Angelika Gessner

In de media is veel afgetobd over de vraag of grootouders wel geschikte pleegouders zijn. Het lijkt of het om een nieuw vraagstuk gaat, maar dat is niet zo. In Nederland worden een paar duizend kinderen door...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 31 - 2006
De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland

De leefsituatie van illegale kinderen in Nederland

Linda Gerritse

Kinderen die ‘illegaal’ in Nederland verblijven vormen een kwetsbare groep. Zij verkeren in voortdurende onzekerheid over hun toekomst. Volgens het kinderrechtenverdrag hebben deze kinderen recht op...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 31 - 2006
Vaders voeden anders op

Vaders voeden anders op

Rudolf Hunnik

Van jonge vaders achter een kinderwagen kijkt niemand meer op, maar vaders die elke dag bij de schoolhekken staan zijn nog altijd een geval apart. Vaders willen wel meer zorgen, maar doen dat niet of denken...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 30 - 2006
Kanttekeningen bij burgerschapsvorming

Kanttekeningen bij burgerschapsvorming

Gert Biesta

Nu fundamentele problemen in onze democratie de publieke agenda aanvoeren, klinkt de roep van politici en beleidsmakers om burgerschapsvorming. Volgens Gert Biesta, hoogleraar pedagogiek aan de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 30 - 2006
Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding

Het geweten terug van weggeweest in de opvoeding

Tom Kroon

Wie het geweten ter sprake brengt werd tot voor kort al snel voor moraalridder of dominee versleten. Maar het geweten is terug van weggeweest. Tom Kroon betoogt dat we in de morele opvoeding niet langer om...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 30 - 2006
Fysieke inperking kinderen als therapeutische interventie

Fysieke inperking kinderen als therapeutische interventie

Job Catshoek

Veel ouders houden zoveel van hun kinderen dat ze hun geen strobreed in de weg leggen. Toch moeten opvoeders van tijd tot tijd grenzen stellen, zo meent Job Catshoek. In crisissituaties moeten opvoeders deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 30 - 2006
Vluchtelingenouders op zoek naar nieuwe opvoedingsstijl

Vluchtelingenouders op zoek naar nieuwe opvoedingsstijl

Marjan de Gruijter Jodi Mak

Veel vluchtelingenouders zijn onzeker over de opvoeding van hun kinderen. Deze onzekerheid komt voort uit onbekendheid met opvoedpraktijken in Nederland. Ook de vluchtgeschiedenis, de lange asielprocedure en...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 29 - 2006
Kanttekeningen bij interactief voorlezen

Kanttekeningen bij interactief voorlezen

Aafke Seebregts Marieke Kroneman Judith Reincke

In kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is voorlezen onverminderd populair. Toch mag lezen niet langer alleen maar leuk zijn. Het moet ook bijdragen aan de taal-, cognitieve en sociaal-emotionele...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 29 - 2006
Condities

Condities

Jaska de Bree

Condities, een van de competentieboeken van de serie Competent sociaal pedagogisch hulpverlenen, is de methodische uitwerking van de veertien kwalificaties uit De creatieve professional die samen de...
Meer info
29,90