Auteurs

Justitie

49 producten gevonden.
Detentie, terugkeer en privacy

Detentie, terugkeer en privacy

Rapport van de Taskforce Gegevensverwerking Detentie en Terugkeer Detentie en terugkeer Detentie vervult verschillende functies. Zij dient in de eerste plaats ter vergelding van de gepleegde misdaad. De...
Meer info
Gratis
EXODUS: naar een leven zonder criminaliteit?

EXODUS: naar een leven zonder criminaliteit?

Vereniging Samenwerkingsverband Exodus Nederland (SEN) (verder aangeduid als Exodus) is een organisatie die opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden. Het Exodusprogramma richt zich op de vier...
Meer info
Gratis
Gevoel is explosief materiaal

Gevoel is explosief materiaal

Gevoel is explosief materiaal vertelt wat een ambulante behandeling van jonge veelplegers in de praktijk behelst. Het is geschreven voor professionals die uitvoerend of beleidsmatig, vanuit een straffende...
Meer info
Gratis
Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam

Stijging meldingen verwarde personen in de regio Rotterdam

Tom van Ham Anton van Wijk Jos Kuppens Donald Jager

Een onderzoek naar onderbouwde verklaringen en wenselijke oplossingen Het aantal politieregistraties E33 (‘overlast verward/overspannen persoon’)vertoont een stijgende lijn, zowel landelijk als binnen...
Meer info
Gratis
Onderdeel van Bureau Beke
Een hardnekkige erfenis

Een hardnekkige erfenis

Sonja Onclin

Huiselijk geweld is als domino: je tikt het eerste steentje aan en elke nieuwe generatie dondert om, besmet door de verwoestende cyclus van geweld. Hoe kan slaan, schoppen, kleineren en misbruiken dagelijkse...
Beter voorbereid op weerbarstige cliënt

Beter voorbereid op weerbarstige cliënt

Joep Hanrath Jacqueline Bosker

Tot 2005 werden hbo-studenten nauwelijks voorbereid op weerbarstige cliëntgroepen; in 2007  startten vier hogescholen met het studieprogramma ‘Werken in gedwongen kader’; nu ligt er een kans om...
Jongvolwassene wordt gestraft als puber

Jongvolwassene wordt gestraft als puber

Marlous de Vos

Sinds de komst van het ‘adolescentenstrafrecht’ in 2014 krijgt Marlous de Vos, uitvoerder van jeugdreclasseringsmaatregelen, steeds meer te maken met ‘oudere jongeren’. Wat betekent het...
De recidivist als medeburger

De recidivist als medeburger

Jaap van Vliet

Jaarlijks keren ongeveer 30.000 ex-gedetineerden terug in de lokale samenleving. In een flink aantal gevallen vallen zij na enige tijd terug in het plegen van strafbare feiten. Bekend is dat circa 70 procent...
Meer info
9,95
Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten

Leid sociaal werker op als hoeder van mensenrechten

Michiel Lochtenberg Saskia Maarsen

Mensenrechten zijn het fundament van het sociaal werk, maar de meeste sociaal werkers hebben er geen kennis van. Hoe kun je het dan opnemen voor burgers wier rechten onder druk staan door decentralisaties en...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 4 - 2015
Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat

Misplaatsing vergroot kans dat het misgaat

Petra Zwaan

Maakt de gelegenheid de dief? Petra Zwaan studeert sociaalpedagogische hulpverlening én ze heeft een vader met een internaatverleden. Goede combinatie om je te verdiepen in de gevolgen van misplaatsing in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 2 - 2015