Auteurs

3 producten gevonden.
Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.3 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Wilna Meijer

In het vorige artikel hebben we kennisgemaakt met Vivian Gussin Paley’s aanpak van het dicteren en dramatiseren van verhalen in peuter- en kleutergroepen. Paley stelt, verwijzend...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 56 - 2010
Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.2 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Wilna Meijer

In het vorige artikel (zie PIP 54, p.32-36), zagen we dat Vivian Gussin Paley ‘curiosity’ en interesse in wat jonge kinderen in hun vrije spel bezig houdt, als de spil van het werk in...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 55 - 2010
Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Kinderspel afl.1 - VVE (voor- en vroegschoolse educatie)

Wilna Meijer

De afkorting VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is aan de orde van de dag. VVE houdt in dat kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s in peuterspeelzalen of...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 54 - 2010