Auteurs

De wijk

143 producten gevonden.
Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg

Behandeling in de wijk gehandicaptenzorg

Marjon van Weersch

Vijf jaar geleden startte Lijn 5 in de Utrechtse wijk Overvecht een kleinschalige vorm van behandeling en begeleiding van licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Inmiddels hebben bijna zeventig jongeren...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 83 - 2008
De rol van  godshuizen in de civil society

De rol van godshuizen in de civil society

Hans Krikke

Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen leidt in Amsterdamse achterstandswijken tot sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Hans Krikke doet verslag van de vele opmerkelijke initiatieven.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 81 - 2008
Daklozen zelfbeheer

Daklozen zelfbeheer

Olaf Stomp

Niet verslaafd aan drank of drugs, geen psychiatrische problemen, wél dakloos. Een aantal Amsterdamse onbehuisden heeft het initiatief genomen om opvang in zelfbeheer te organiseren voor deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 81 - 2008
5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien

5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien

Arnold Reijndorp Joke van der Zwaard

Uit monitoronderzoeken komen steden steevast als ‘onveilig’ en ‘kindonvriendelijk’ tevoorschijn. Vooral ambitieuze stadsbewoners lijken zich deze boodschap aan te trekken. Maar...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 43 - 2008
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit

Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit

Paul Verweel

Sport moet bijdragen aan de integratie van allochtone jongens en meisjes, zo vinden politici en beleidsmakers. Maar binnen veel ‘witte’ sportverenigingen voelen deze jongeren zich niet op...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 41 - 2008
Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding in probleemwijken

Wijkgerichte intensieve gezinsbegeleiding in probleemwijken

John Goessens

Hoe stap je een gezin binnen dat niet zelf om hulp heeft gevraagd, maar vooral volgens de omgeving tot over de oren in de problemen zit? Lindenhout, een jeugdzorgorganisatie in Gelderland en Overijssel, doet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 79 - 2007
Wmo en burgerbetrokkenheid

Wmo en burgerbetrokkenheid

Frans van Ginkel Ringo Ossewaarde Bas Denters

Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici en ambtenaren zouden het met elkaar moeten hebben over de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen en wat daar moet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 77 - 2007
Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen

Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen

Frans van Ginkel

Het voorzieningenniveau op het platteland – maar ook in stadswijken – staat onder druk. Ontmoetingsplekken, winkels, scholen en zorginstellingen zijn lang niet altijd meer te vinden in de directe...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 76 - 2007
De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

Judith Metz

De overheid wil meer burgerparticipatie. Uit divers onderzoek blijkt dat Nederlandse burgers juist veel participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of door lidmaatschap van verenigingen. Judith Metz...
Meer info
20,40
Zinloos geweld bestaat niet

Zinloos geweld bestaat niet

Olga Rodenko Bon van der Haer

De laatste jaren wordt onze samenleving overspoeld met berichten over zinloos geweld. Krant, radio en tv besteden ruimschoots aandacht aan dit fenomeen. Waar ‘gewoon’ geweld nog enigszins te...
Meer info
3,90