Auteurs

Onderzoek

166 producten gevonden.
Doen kinderen wat ze zeggen?

Doen kinderen wat ze zeggen?

Elske Bijlman Ivonne Lamberix

De laatste jaren wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar emotionele en gedragsproblemen bij kinderen en jongeren met een licht verstandelijke handicap en daaruit blijkt dat deze bij hen vaker voorkomen dan...
Meer info
9,95
De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

De tweeledige werking van intermediairen voor burgerparticipatie

Judith Metz

De overheid wil meer burgerparticipatie. Uit divers onderzoek blijkt dat Nederlandse burgers juist veel participeren, bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk of door lidmaatschap van verenigingen. Judith Metz...
Meer info
20,40
Gevlucht zonder ouders

Gevlucht zonder ouders

Jannephine Snijders Gevlucht zonder ouders J en F van Wel

De afgelopen jaren zijn circa 7000 kinderen zonder hun ouders naar Nederland gevlucht. Veel van deze alleenstaande minderjarige asielzoekers (ama's) hebben één of beide ouders verloren, zijn...
Meer info
3,25
Your Image of the Child: Where Teaching Begins

Your Image of the Child: Where Teaching Begins

Loris Malaguzzi

There are hundreds of different images of the child. Each one of you has inside yourself an image of the child that directs you as you begin to relate to a child. This theory within you pushes you to behave in...
Meer info
Gratis
Langdurig klinisch wonen

Langdurig klinisch wonen

Wouter Jongebreur Annemarijn Onstenk Maaike Zoutenbier

Meerdere aanbieders van specialistische ggz en forensische zorg en de Nederlandse GGZ, aanbieders van verstandelijk gehandicaptenzorg (hierna VG) de Dienst Justitiële Inrichtingen (hierna DJI),...
Meer info
Gratis
Behandelen van vrouwen: Een vak apart?

Behandelen van vrouwen: Een vak apart?

Ontwikkeling van een handreiking voor het behandelen van vrouwen in de klinische forensische zorg   In dit project hebben wij de kennis en ervaringen van forensisch psychiatrische patiënten en...
Meer info
Gratis