Auteurs

Problematieken

294 producten gevonden.
Casus Zwakbegaafd Kinderwens

Casus Zwakbegaafd Kinderwens

Marieke is 24 jaar. Ze functioneert op TIQ 74 (TIQ staat voor Totale Intelligentie Coëffi ciënt). Ze had een geboortetrauma en daarbij liep ze een hersenbeschadiging op. Marieke heeft echter wel last...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 85 - 2008
LVG en verslaving verbieden helpt niet

LVG en verslaving verbieden helpt niet

Olaf Stomp

Ook LVG’ers kampen met problematisch middelengebruik. Veel zorginstellingen weten niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Tactus verslavingszorg en AveleijnSDT hebben de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 85 - 2008
Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening

Bewust omgaan met rollenspel in de hulpverlening

Kristel Driessens

Wat maakt hulpverleningsrelaties met hulpvragers die in armoede verkeren, succesvol? Bind-Kracht in armoede wil hulpverleners en vrijwilligers die op weg gaan met (maatschappelijk) gekwetste mensen...
Meer info
1,90
Onderdeel van Sozio 81 - 2008
Pesten niet altijd een sociaal probleem

Pesten niet altijd een sociaal probleem

Jo Franck

Pesten is niet altijd te herleiden tot een interactieprobleem, betoogt Jo Franck in dit artikel. Risicofactor is soms een stoornis bij het betrokken kind. Hoe kunnen we in die omstandigheden passend reageren...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 80 - 2008
De beeldvorming van mensen met een handicap

De beeldvorming van mensen met een handicap

Geert Callebaut

Het syndroom van Asperger. Tot voor enkele maanden beperkte deze term zich in Vlaanderen slechts tot de woordenschat van direct betrokkenen, hun naasten en professionelen. De actualiteit besliste er echter...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 80 - 2008
Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding

Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding

Eén op de zes kinderen in Nederland maakt een echtscheiding mee. Ouders zijn in een periode van scheiding vaak minder beschikbaar voor hun kinderen. Meestal moet er verhuisd worden en ook financieel gaat...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 46 - 2008
Benaderen van hangjongeren

Benaderen van hangjongeren

Jurriaan Omlo

Hangjongeren worden te eenzijdig als probleemgroep benaderd, zo constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Tussen flaneren en schofferen. Door een sterke focus op de jongeren...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 45 - 2008
Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Slachtoffers kindermishandeling een stem geven

Elly Stapel-van der Hoek

Dat huiselijk geweld schadelijk is voor kinderen spreekt voor zich. Maar hoe vanzelfsprekend is het dat kinderen die zich vermoedelijk in een onveilige thuissituatie bevinden de gelegenheid krijgen zich...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 44 - 2008
Boekbespreking - Over pedagogische kwaliteit gesproken

Boekbespreking - Over pedagogische kwaliteit gesproken

Ton Beekman

‘Pedagogische kwaliteit is een hot issue’, zo opent de bundel Over pedagogische kwaliteit. Historische en theoretische perspectieven op goed onderwijs en goede opvoeding, samengesteld uit bijdragen aan...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 44 - 2008
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar

Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar

Wouter Pols Frans Spierings Anne Kooiman

Jongeren die zonder diploma op zak de school verlaten zijn bijzonder kwetsbaar. Het terugdringen van schoolverzuim is daarom van groot belang. Maar het werk van de leerplichtambtenaar blijkt weerbarstig; veel...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 42 - 2008