Auteurs

Werkvelden

569 producten gevonden.
De betovering verbroken - methodiek preventie en aanpak meisjesprostitutie

De betovering verbroken - methodiek preventie en aanpak meisjesprostitutie

Anke van Dijke Linda Terpstra Marianne Berger Edith Geurts

De eerste signalen dat meiden in de prostitutie verdwenen, deden zich begin jaren negentig voor. Het ging steeds om minderjarige meisjes die een nieuw vriendje kregen en na verloop van tijd als prostituee aan...
Meer info
5,90
Verwaarlozing: slepend, sluipend en soms definitief slopend

Verwaarlozing: slepend, sluipend en soms definitief slopend

Sietske Dijkstra

Qua belangstelling van wetenschappers is verwaarlozing een soort stiefzusje van mishandeling: als onderwerp hangt het er altijd een beetje bij. Maar wil de aanpak van kindermishandeling verbeteren, dan is meer...
Meer info
3,90
Meer zelfbescherming dan kinderbescherming

Meer zelfbescherming dan kinderbescherming

Alice van der Pas

Dit is een artikel om dankbaar voor te zijn. De auteur is het hoofd van de afdeling Child Psychotherapy van de Londense Tavistock Clinic en beschikt, met andere woorden, over niet-evidence-based inzicht in de...
Meer info
3,90
Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen)

Prudent laveren tussen medische macht en ouderlijk gezag (over het verschil tussen positie kiezen en partij kiezen)

Alice van der Pas

Wanneer ouders en artsen elkaar ontmoeten bij een ziek kind, staan zij soms aan tegenovergestelde kanten van het bed. Hoe zieker het kind, hoe meer arts en ouders emotioneel en qua prestaties op hun...
Meer info
3,90
Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz)

Ouderbegeleiding: gevangen in een model (medisch denken in de ggz)

Louise van den Broek

De geestelijke gezondheidszorg is geënt op het zogenaamde medisch model. Het nieuwe zorgstelsel met zijn nadruk op transparantie door het verplichten van DBC-registratie en streven naar een vrije markt heeft...
Meer info
3,90
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen)

Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen)

Monique Duijvestijn Martine van Munster

De auteurs hebben te maken met velerlei ouderproblemen rond zwangerschap, geboorte en erfelijkheid. Zij hebben zich gespecialiseerd in het samen met ouders ontrafelen van de netelige dilemma’s waar zij voor...
Meer info
3,90
Het recht van ouders op een rechte rug

Het recht van ouders op een rechte rug

Bod de Raadt Constance Hoogervorst

Als een kind ziek is, zijn de ouders formeel gesproken de opdrachtgevers van medische zorg en consensus over de behandeling tussen artsen en ouders is dan belangrijk. Hoewel ouders ‘partners in zorg’ zijn,...
Meer info
3,90
De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders

De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders

Bert Krapels

Hulpverleners lopen beroepsrisico’s, en zeker ouderbegeleiders. Niet alleen door werkomstandigheden en de eigen voorgeschiedenis maar juist ook door de aard van hun specifieke werk. Voor...
Meer info
3,90
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers

Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers

Peter Steenkist Angela Busto

Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 73 - 2006
De unieke werkwijze van NOAGG

De unieke werkwijze van NOAGG

Dick Koole Murat Gunduz

NOAGG (Nationale Organisatie voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) startte begin 2005 met een uniek concept binnen de ggz: nagenoeg alle behandelaars en cliënten zijn niet-westerse allochtonen. Dick...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 73 - 2006