Auteurs

Management

29 producten gevonden.
Contextuele benadering binnen psychiatrie

Contextuele benadering binnen psychiatrie

Jasmin van Westrenen Jacoba Huizenga

Niet oordelen maar inzicht geven Preventie, zelfmanagement en volwaardig burgerschap staan momenteel centraal bij het begeleiden van cliënten in de ggz. Dat vereist een grotere rol voor het bestaande...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 6 - 2013
Op zoek naar de bron van het ageism

Op zoek naar de bron van het ageism

Gerben Westerhof

Aan ageism lijkt een psychologisch proces ten grondslag te liggen, dat mensen in staat stelt om te gaan met de angst voor de dood. Dit 'terror management' wordt echter versterkt door hoe er in de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2011-3
H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

H B O bacheloropleiding Toegepaste Gerontologie

Jan Jukema Lesley van Bruggen

Van ouderen, een grote en diverse groep burgers die te maken heeft met veranderende capaciteiten, wordt in toenemende mate self-management gevraagd op de terreinen van arbeid, wonen, welzijn en zorg. De...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2011-3
Talentmanagement: een goudmijn

Talentmanagement: een goudmijn

Paul Kop

Waardevermeerdering voor alle partijen De laatste vijftien jaar is er een enorme belangstelling ontstaan voor talent en talentontwikkeling. De paradox is dat er tegelijkertijd sprake is van een enorme...
Meer info
9,95
Special personeelsmanagement

Special personeelsmanagement

De ideale professionele opvoeder (m/v) is schaars en zal nog veel schaarser worden als de economie weer aantrekt en de vergrijzing doorzet. Talentvolle jonge mensen die we graag in de (jeugd-)hulpverlening aan...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 101 - 2011
Nationaal Programma Ouderenzorg

Nationaal Programma Ouderenzorg

Albertine Stolk

Bestaande projecten met casemanagement voor mensen met dementie worden in de regio Amsterdam vergeleken met een aanpak zonder casemanagers. Naast aandacht voor kwaliteit en kosten van de zorg is een belangrijk...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2010-3
Schakels in de buurt - Op weg naar nieuwe vormen van zorg en welzijn in de wijk

Schakels in de buurt - Op weg naar nieuwe vormen van zorg en welzijn in de wijk

Trudy Dankers Prof. dr. Jean Pierre Wilken

Professionals in zorg en welzijn hebben te maken met nieuwe vraagstukken rond de zorg en ondersteuning van mensen met ernstige psychische, sociale en lichamelijke beperkingen (RMO, 2001a). Aan de ene kant gaat...
Meer info
5,90
Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 20. Praktische ethiek in de rehabilitatie - Casus: omgaan met intimiteit en seksualiteit

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 20. Praktische ethiek in de rehabilitatie - Casus: omgaan met intimiteit en seksualiteit

Dorine Bauduin Jeannette Pols

Ethische keuzen rond goede zorg zijn dagelijks aan de orde in de gezondheidszorg, zowel op de werkvloer als in het management. Na een inleiding over praktische ethiek in de zorg gaat deze bijdrage in op de...
Levensfasebewust personeelsbeleid en gedifferentieerd ouder worden

Levensfasebewust personeelsbeleid en gedifferentieerd ouder worden

Piet Houben

De inzetbaarheid van oudere werknemers komt pas goed tot zijn recht in organisaties die hun HRM (Human Resource Management) omvormen tot HRD (Human Resource Management). Zij nemen gedifferentieerd ouder worden...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2009-4
Boekbespreking

Boekbespreking

Arie Stolk

Piet Houben (2009). Interactief levensloopbeleid. Vensters en gereedschap om de tweede levenshelft vorm te geven. Amsterdam: Uitgeverij SWP (222 pagina's, € 24.95, ISBN: 978-90-6665-978-0) NIET...
Meer info
3,90
Onderdeel van Geron 2009-3