Auteurs

Werkvelden

646 producten gevonden.
Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren

Over opvoeden en opsluiten criminele jongeren

Binnenkort mogen jongeren met ernstige opvoedingsproblemen niet meer samen in één gesloten jeugdinrichting geplaatst worden met criminele jongeren. Hoe was dit vroeger? Zijn...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 79 - 2007
Wmo en burgerbetrokkenheid

Wmo en burgerbetrokkenheid

Frans van Ginkel Ringo Ossewaarde Bas Denters

Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici en ambtenaren zouden het met elkaar moeten hebben over de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen en wat daar moet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 77 - 2007
Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking

Verstandelijk gehandicaptenen vermaatschappelijking

Hannina Boers

Paulien is verstandelijk gehandicapt. Ze verhuisde vanuit haar rijtjeshuis terug naar het instellingsterrein. Tot haar volle tevredenheid. Hannina Boers informeert over de achtergronden van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 77 - 2007
Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie

Marktwerking in de jeugdzorg - Utopie of nachtmerrie

Maarten Faas

Moet de jeugdzorg, na de gezondheidszorg en de energievoorziening, ook aan marktwerking gaan geloven? Maarten Faas zet met een fictief voorbeeld, ontleend aan simulatiespel, uiteen hoe marktwerking in de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 77 - 2007
Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen

Kulturhus gaat verschraling plattelandsvoorzieningen tegen

Frans van Ginkel

Het voorzieningenniveau op het platteland – maar ook in stadswijken – staat onder druk. Ontmoetingsplekken, winkels, scholen en zorginstellingen zijn lang niet altijd meer te vinden in de directe...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 76 - 2007
Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg

Tuchtrecht invoeren in de jeugdzorg

Maarten Faas

De roep om tuchtrecht in de jeugdzorg klinkt steeds luider. Maarten Faas werkt in dit artikel uit wat invoering zou betekenen voor de sector. Tuchtrecht voor de sector is het sluitstuk van...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 75 - 2007
Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld

Noodzaak crisisopvang voor slachtoffers eergerelateerd geweld

Linda Terpstra Anke van Dijke

Er is geen goede opvang voor minderjarige meiden die het slachtoffer zijn van of worden bedreigd met eergerelateerd geweld, betogen Linda Terpstra en Anke van Dijke. Ze pleiten voor veilige opvang en een...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 75 - 2007
Lvg-instellingen voorzien in eigen cursus

Lvg-instellingen voorzien in eigen cursus

Marjon van Weersch Ineke Roos

De Basiscursus LVG (licht verstandelijk gehandicapten) is het resultaat van een samenwerkingsprogramma tussen drie lvg-instellingen. Aanleiding: de aanhoudende klachten vanuit sleutelfiguren in de...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 74 - 2007
De beste omgeving voor delinquente jongeren

De beste omgeving voor delinquente jongeren

Ko Rink

Wat is beter voor jongeren die wetsovertredend gedrag vertonen: gedwongen opvoedingsondersteuning binnen het gezin of in een gesloten inrichting? Wat zeggen de resultaten van onderzoek hierover? Ko Rink zet...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 74 - 2007
Communicatie met migranten ouders in gehandicaptenzorg

Communicatie met migranten ouders in gehandicaptenzorg

Kitty Kwakman Trudi Janssens

Steeds meer gehandicaptenzorginstellingen hebben migranten als cliënt. De communicatie met de ouders verloopt echter niet altijd optimaal. Het lectoraat Professionalisering van agogische beroepen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 74 - 2007