Auteurs

Wet- en regelgeving

76 producten gevonden.
Benaderen van hangjongeren

Benaderen van hangjongeren

Jurriaan Omlo

Hangjongeren worden te eenzijdig als probleemgroep benaderd, zo constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Tussen flaneren en schofferen. Door een sterke focus op de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 45 - 2008
Wmo en burgerbetrokkenheid

Wmo en burgerbetrokkenheid

Frans van Ginkel Ringo Ossewaarde Bas Denters

Vanuit de Wmo is het onderwerp participatie aan de beurt. Inwoners, bestuurders, politici en ambtenaren zouden het met elkaar moeten hebben over de leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen en wat...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 77 - 2007
Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers

Kracht en kwetsbaarheid van jonge mantelzorgers

Rob Arnoldus

Er zijn nogal wat jongeren die thuis voor een zieke, gehandicapte, verslaafde of psychiatrisch belaste ouder zorgen. Met de inwerkingtreding van de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 39 - 2007
Opgroeien met beleid: Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief

Opgroeien met beleid: Jeugdbeleid vanuit gemeenschapsperspectief

Marga Burggraaff

Opgroeien met beleid gaat over jeugdbeleid vanuit het perspectief van de gemeenschap. Lokale voorzieningen, gemeenten, provincies en rijk ontwikkelen hun jeugdbeleid in samenwerking met belanghebbenden:...
Meer info
9,95
Beschouwing op Wmo

Beschouwing op Wmo

Evelien Tonkens

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zal verstrekkende gevolgen hebben voor zorg en welzijn. Maar we zullen kritisch moeten kijken onder welke voorwaarden de met de WMO...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 68 - 2006
Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning...
Meer info
Gratis