Auteurs

Werkvelden

765 producten gevonden.
Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Therapeutische omgang met dieren bij kinderen met gedrags- en ontwikkelingsproblemen

Jona Kiewiet

Dat de omgang met dieren kinderen kan helpen om vertrouwen en rust in zichzelf te vinden, wordt steeds meer erkend. Momenteel is therapeutisch paardrijden in opkomst, ook voor kinderen. Jona Kiewiet...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 41 - 2008
Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit

Kracht van sporten binnen eigen kring en ethniciteit

Paul Verweel

Sport moet bijdragen aan de integratie van allochtone jongens en meisjes, zo vinden politici en beleidsmakers. Maar binnen veel ‘witte’ sportverenigingen voelen deze jongeren zich niet op...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 41 - 2008
Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren

Depressieve signalen kinderen vroegtijden signaleren

Reinoud Buijs

Lange tijd werd gedacht dat kinderen niet depressief konden worden. Ten onrechte, zo weten we nu. Vooral de puberteit blijkt een gevoelige periode. Als ouders en school niet adequaat reageren op de...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 41 - 2008
Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties

Veilig thuis? Persoonlijke invloeden in de besluitvorming over onveilige opvoedingssituaties

Ingrid ten Berge Machteld Zwikker

Veiligheid van kinderen is een ‘hot topic’ in de jeugdzorg en jeugdbescherming. Werkers in deze sectoren hebben dagelijks te maken met kinderen voor wie een veilige thuissituatie niet vanzelfsprekend is.
Meer info
3,90
Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk

Vaders voor het stereo-effect. Reflectie op onze eigen praktijk

Louise van den Broek

In dit artikel laten de themaredacteuren aan de hand van hun eigen caseload zien hoe zij met vaders omgaan in hun praktijk voor kinder- en jeugdpsychologie/psychotherapie. De conclusie is dat het beter kan. Er...
Meer info
3,90
Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden

Project OKé: preventieve bemoeizorg met jonge ouders in niet-OKé omstandigheden

Merian Bouwmeester-Landweer

In 2006 promoveerde Merian Bouwmeester aan de Universiteit Leiden op een onderzoek naar de effecten van het project Ouder- en Kindzorg extra. Een OKé-interventie behelst zes huisbezoeken door een speciaal...
Meer info
3,90
Angst bij vaders, angst bij kinderen

Angst bij vaders, angst bij kinderen

Bert Krapels

De rol van vaders ten aanzien van angst en andere stoornissen bij kinderen en adolescenten is in onderzoek verwaarloosd. Vaders hebben een andere inbreng in de opvoeding dan moeders. Die andere inbreng heeft...
Meer info
3,90
Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk

Stevig ouderschap stimuleren in de praktijk

José an den Putte

De auteur, werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, vertelt over de praktijk van het werken met kwetsbare ouders. Zij deed deze ervaringen binnen het OKé project (Bouwmeester, 2006), dat vroegtijdig ouders...
Meer info
3,90
Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen

Over gloednieuwe gezinsvormen en het belang van vertelverhalen

Vivian Shapiro werd in haar praktijk geconfronteerd met ouders die bij het vormen van een gezin heel anders starten dan we gewend zijn. Zij wilde de betekenis daarvan begrijpen, voor de ouders én de kinderen,...
Meer info
3,90
Opvoedingsondersteuning die helpt

Opvoedingsondersteuning die helpt

Jo Hermanns

Opvoedingsondersteuning staat volop in de belangstelling. De auteur bespreekt de maatschappelijke achtergrond van deze aandacht voor opvoeden en opgroeien en de huidige praktijk. Vervolgens onderzoekt hij welke...
Meer info
3,90