Auteurs

Werkvelden

737 producten gevonden.
Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen)

Hoe meer keuzes, hoe meer dilemma's (ouders begeleiden bij het kiezen)

Monique Duijvestijn Martine van Munster

De auteurs hebben te maken met velerlei ouderproblemen rond zwangerschap, geboorte en erfelijkheid. Zij hebben zich gespecialiseerd in het samen met ouders ontrafelen van de netelige dilemma’s waar zij voor...
Meer info
3,90
Het recht van ouders op een rechte rug

Het recht van ouders op een rechte rug

Bod de Raadt Constance Hoogervorst

Als een kind ziek is, zijn de ouders formeel gesproken de opdrachtgevers van medische zorg en consensus over de behandeling tussen artsen en ouders is dan belangrijk. Hoewel ouders ‘partners in zorg’ zijn,...
Meer info
3,90
De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders

De beperkte houdbaarheid van ouderbegeleiders

Bert Krapels

Hulpverleners lopen beroepsrisico’s, en zeker ouderbegeleiders. Niet alleen door werkomstandigheden en de eigen voorgeschiedenis maar juist ook door de aard van hun specifieke werk. Voor...
Meer info
3,90
Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers

Verschillen en overeenkomsten met autochtone plegers

Peter Steenkist Angela Busto

Geestelijke Gezondheidszorg Westelijk Noord-Brabant (GGZ WNB) heeft een hulpaanbod voor plegers en slachtoffers van (huiselijk) geweld. De instelling deed ook ervaring op met een behandelgroep voor...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 73 - 2006
De unieke werkwijze van NOAGG

De unieke werkwijze van NOAGG

Dick Koole Murat Gunduz

NOAGG (Nationale Organisatie voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg) startte begin 2005 met een uniek concept binnen de ggz: nagenoeg alle behandelaars en cliënten zijn niet-westerse allochtonen. Dick...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 73 - 2006
Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen

Verwarrend overheidsbeleid rond casemanagement multiproblem gezinnen

Carolien Konijn

Wat werkt en wat is nodig bij casemanagement bij multiprobleemgezinnen, speciaal voor de zwakbegaafde of licht verstandelijk gehandicapte (lvg) ouders? Carolien Konijn* zet onderzoek hierover en de bestaande...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 71 - 2006
Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg

Vernieuwende personeelswerving gehandicaptenzorg

Olaf Stomp Huub Wiltschut

Enkele jaren geleden moesten instellingen in de verstandelijk gehandicaptenzorg nog flink hun best doen om werkers te werven. Met de verslechterde economie is dat niet meer zo. Toch anticiperen instellingen...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 70 - 2006
Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Samenwerkin gggz en verslavingszorg

Angeline Miedema

Instellingen voor ggz en verslavingszorg werken in toenemende mate samen. Niet in de laatste plaats vanwege het werken met cliënten met dubbeldiagnose. Interim-manager Angeline Miedema is in...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 69 - 2006
Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren

Middelengebruik en psychiatrische problemen bij jongeren

Chrisje Couwenbergh

Wat is het verband tussen middelengebruik en psychiatrische problemen onder jongeren? En welke preventieve maatregelen en behandelmogelijkheden zijn er? Onderzoeker Chrisje Couwenbergh beantwoordt deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 69 - 2006
ACT: Methode voor lastig behandelen

ACT: Methode voor lastig behandelen

Tatijana Malesevic

De behandelmethode ACT (Assertive Community Treatment) staat volop in de belangstelling binnen de ggz en de verslavingszorg. Psychiater Tatijana Malesevic schetst de ontstaansgeschiedenis en werkwijze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 69 - 2006