Auteurs

Werkvelden

765 producten gevonden.
De rol van  godshuizen in de civil society

De rol van godshuizen in de civil society

Hans Krikke

Samenwerking tussen geloofsgemeenschappen leidt in Amsterdamse achterstandswijken tot sociale cohesie en verbinding tussen bevolkingsgroepen. Hans Krikke doet verslag van de vele opmerkelijke initiatieven.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 81 - 2008
Daklozen zelfbeheer

Daklozen zelfbeheer

Olaf Stomp

Niet verslaafd aan drank of drugs, geen psychiatrische problemen, wél dakloos. Een aantal Amsterdamse onbehuisden heeft het initiatief genomen om opvang in zelfbeheer te organiseren voor deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 81 - 2008
Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem

Jeugddelinquentie stoornis of een orthopedagogisch probleem

Daniëlle ijns Peter Lorkeers Ko Rink

Wat bepaalt het delinquent gedrag van jongeren die in justitiële jeugdinrichtingen belanden en hoe groot is de rol van psychiatrische ziektebeelden daarbij?
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 80 - 2008
Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding

Spel- en praatprogramma voor verwerking scheiding

Eén op de zes kinderen in Nederland maakt een echtscheiding mee. Ouders zijn in een periode van scheiding vaak minder beschikbaar voor hun kinderen. Meestal moet er verhuisd worden en ook financieel gaat...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 46 - 2008
Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen

Reboundvoorziening voor moeilijk handelbare leerlingen

Alaoui Alaoui Jacqueline Blok Joop Berding

Leerlingen die in de klas niet meer te handhaven zijn worden steeds vaker doorverwezen naar een reboundvoorziening. Hier worden leerlingen persoonlijk begeleid en voorbereid op terugkeer naar het reguliere...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 45 - 2008
Benaderen van hangjongeren

Benaderen van hangjongeren

Jurriaan Omlo

Hangjongeren worden te eenzijdig als probleemgroep benaderd, zo constateert de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) in zijn advies Tussen flaneren en schofferen. Door een sterke focus op de jongeren...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 45 - 2008
Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving

Overgewicht tegengaan dmv bewegingsrijke leefomgeving

Kees Both Josine van den Bogaard

Om overgewicht tegen te gaan moeten kinderen meer bewegen. Met stille dwang worden ze daarom naar sportverenigingen toegeleid. Kees Both en Josine van den Bogaard vragen zich af of sportdeelname voor alle...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 44 - 2008
5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien

5 indicatoren voor de beslissing waar je je kind wilt laten opgroeien

Arnold Reijndorp Joke van der Zwaard

Uit monitoronderzoeken komen steden steevast als ‘onveilig’ en ‘kindonvriendelijk’ tevoorschijn. Vooral ambitieuze stadsbewoners lijken zich deze boodschap aan te trekken. Maar...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 43 - 2008
Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar

Onderzoek aanpak schoolverzuim en rol van leerplichtambtenaar

Wouter Pols Frans Spierings Anne Kooiman

Jongeren die zonder diploma op zak de school verlaten zijn bijzonder kwetsbaar. Het terugdringen van schoolverzuim is daarom van groot belang. Maar het werk van de leerplichtambtenaar blijkt weerbarstig; veel...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 42 - 2008
Animal Assisted Therapy

Animal Assisted Therapy

Geerten van der Linden

Kinderpsycholoog Levinson had vaak moeite om contact te krijgen met beschadigde kinderen. Totdat zijn hond Jingles op een dag de therapieruimte binnenwandelde. Zijn jonge cliënten reageerden enthousiast en...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 42 - 2008