Auteurs

Werkvelden

1018 producten gevonden.
Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering

Maatwerk in de jeugdzorg door netwerkbenadering

Levi van Dam

De jeugdzorg kan maatwerk leveren in de hulpverlening door te gaan werken met de netwerkbenadering.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 1 - 2013
Hulpverlening aan pedofielen

Hulpverlening aan pedofielen

Monique van Straaten

Er moet meer en betere voorlichting over pedofilie komen. Daarmee kan de hulpverlening aan pedofielen verbeteren want dat is hard nodig. En pedofilie en pedoseksualiteit worden ten onrechte over...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 1 - 2013
Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk

Doorlopende zorg slachtoffers loverboys noodzakelijk

Shenna Werson

Loverboyproblematiek omvat veel meer dan het woord doet vermoeden. Vaak is er sprake van doorlopende kindermishandeling of verwaarlozing. De gevolgen voor slachtoffers zijn enorm. Ook na intensieve...
Meer info
3,95
Onderdeel van Sozio 1 - 2013
Dienstverlening bewindvoerders

Dienstverlening bewindvoerders

Jurja Steenmeijer

Wanneer mensen door een lichamelijk of geestelijke beperking hun eigen financiën niet meer kunnen beheren, kan beschermingsbewind worden ingesteld. Welke knelpunten zijn er bij de uitvoering van bewind? Wat...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 1 - 2013
Wraparound care in de jeugdzorg

Wraparound care in de jeugdzorg

Jo Hermanns Andrea Klap Karin Smit Antoon Zwart

Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp De jeugdzorg staat de komende jaren, in het kader van de transitie en transformatie van de jeugdzorg naar de gemeenten, voor een grote uitdaging. In...
Meer info
9,90
‘Probeer het gezin te motiveren tot vrijwillige medewerking’

‘Probeer het gezin te motiveren tot vrijwillige medewerking’

Rian Teeuw

Er zijn allerlei definities van kindermishandeling in omloop, waaronder een definitie in de Wet op de Jeugdzorg. Toch heeft iedereen die actief is in de bestrijding van kindermishandeling ook eigen ideeën...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
Goed aangepakt

Goed aangepakt

De gesprekken in deze bundel bieden een terreinverkenning van beroeps- ethiek bij kindermishandeling. Wie ze leest, krijgt een waaier van uiteenlopende ervaringen, gedachten en reflecties gepresenteerd. De...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Soms heb je de morele plicht het beroepsgeheim te schenden’

‘Soms heb je de morele plicht het beroepsgeheim te schenden’

Dick Willems is zowel arts als filosoof en werkt als hoogleraar medische ethiek bij het Academisch Medisch Centrum van de Universiteit van Amsterdam. Centraal staat de vraag: U bent als ethicus verbonden...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Je hebt een beeld van wat een  goede omgang met kinderen is’

‘Je hebt een beeld van wat een goede omgang met kinderen is’

Bert Musschenga is hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Vrije Uni­versiteit. Centraal staat de vraag: Bij de reactie van professionals op kindermishandeling of een vermoeden daarvan, spelen...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt
‘Ethiek gaat ook over lovenswaardige zaken’

‘Ethiek gaat ook over lovenswaardige zaken’

Bart Cusveller is lector verpleegkundige beroepsethiek aan de Christelijke Hogeschool Ede. Centraal staat de vraag: We bekijken kindermishandeling vanuit beroepsethisch perspectief. U...
Meer info
3,95
Onderdeel van Goed aangepakt