Auteurs

Werkvelden

894 producten gevonden.
Hoofdstuk 6: Gezinsrelaties en persoonlijkheidskenmerken van ouder en kind

Hoofdstuk 6: Gezinsrelaties en persoonlijkheidskenmerken van ouder en kind

Uit empirisch onderzoek blijkt dat probleemgedrag bij kinderen door een groot aantal oor- zakelijke factoren verklaard kan worden (Coie & Dodge, 1998). Dishion, French en Pat- terson (1995) hebben deze...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 5: Individuele factoren

Hoofdstuk 5: Individuele factoren

Gedragsstoornissen van kinderen zijn het resultaat van het samenspel van individuele en sociale factoren. In dit hoofdstuk staan we stil bij de individuele factoren die voortvloeien uit genetische,...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 4: Kinderen als slachtoffers

Hoofdstuk 4: Kinderen als slachtoffers

Onderzoek naar kinderen en criminaliteit wijst op het bestaan van een geweldscyclus: kin- deren die getuige zijn van verbaal en vooral fysiek geweld tussen hun ouders en kinderen die door hun ouders mishandeld...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 3: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door ouders, leerkrachten en psychiaters

Hoofdstuk 3: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door ouders, leerkrachten en psychiaters

Ernstige criminele daden worden vaak voorafgegaan door gedragsproblemen tijdens de kinderjaren. Loeber, Stouthamer-Loeber en Green (1991) vonden dat kinderen in de voor- schoolse leeftijd die probleemgedrag...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 2: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie

Hoofdstuk 2: Kindercriminaliteit zoals waargenomen door kinderen, politie en justitie

Tot tien jaar geleden besteedden de politiek, het lokale gezag, de wetenschap en de media weinig aandacht aan twaalfminners die misdaden begaan. Sindsdien is dat duidelijk veran- derd. Dit hoofdstuk beschrijft...
Meer info
3,95
Hoofdstuk 1: Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen

Hoofdstuk 1: Criminele kinderen en toekomstige misdadigers: de kernvragen

De uitspraak ‘toon me een kind op zijn 7e en ik zal je vertellen hoe zijn toekomst eruit ziet’ (Fergusson, Horwood & Ridder, 2005a, 2005b) suggereert de mogelijkheid van een nauwkeurige...
Meer info
3,95
Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (complete boek)

Misdadigers van morgen?: Over de ontwikkeling en effectieve aanpak van jeugddelinquentie onder twaalfminners (complete boek)

Dat delinquent gedrag van jonge kinderen een voorbode kan zijn van een criminele loopbaan, vindt steeds meer wetenschappelijke erkenning. Toch richten de meeste interventies zich op adolescenten. Misdadigers...
Meer info
19,95
De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking

De (h)erkenning van jongeren met een lichte verstandelijke beperking

Maroesjka van Nieuwenhuijzen

De aandacht voor jongeren met een lichte verstandelijke beperking in de reguliere jeugdzorg neemt toe. Het besef groeit dat de problematiek van deze jongeren en hun gezin dusdanig complex is dat het vraagt om...
Meer info
9,95
Bij Alzheimer op schoot: Verstand van dementie

Bij Alzheimer op schoot: Verstand van dementie

Bère Miesen

Dementie zorgt ervoor dat je de greep op je leven geleidelijk kwijtraakt. De patiënt levert vaak een gevecht tegen verlies van controle en veiligheid. Uiteindelijk een gevecht tegen de bierkaai, met grote...
Meer info
9,95
Jeugdzorg in kaart: Wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen  en functies in de jeugdzorg

Jeugdzorg in kaart: Wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen en functies in de jeugdzorg

Niels Zwikker Harry Hens

Jeugdzorg in kaart biedt een overzicht van wettelijke kaders, voorzieningen, beroepen en functies in de (preventieve en curatieve) jeugdzorg. De publicatie is geschreven door Niels Zwikker en Harry Hens,...
Meer info
9,95