Auteurs

Werkvelden

720 producten gevonden.
Een wankel evenwicht

Een wankel evenwicht

Een wankel evenwicht Frits van Wel

In Nederland leven 1,2 miljoen gehuwde of samenwonende vrouwen met een of meer kinderen onder twaalf jaar. De afgelopen tien jaar is de arbeidsparticipatie van deze groep moeders verdubbeld. Als gevolg daarvan...
Meer info
10,20
Hoofdstuk 4

Hoofdstuk 4

Jaska de Bree

Hoofdstuk 4 - De basishouding en beroepshouding

Meer info
2,50
Onderdeel van Grondslagen SPH
Hoofdstuk 3

Hoofdstuk 3

Jaska de Bree

Hoofdstuk 3 - Beroepsmethodiek en basismethodiek als grondslagen

Meer info
7,90
Onderdeel van Grondslagen SPH
Hoofdstuk 2 Grondslagen SPH

Hoofdstuk 2 Grondslagen SPH

Jaska de Bree

Hoofdstuk 2 - Het beroepsbeeld als grondslag INLEIDING In dit hoofdstuk schets ik het beroepsbeeld SPH dat als uitgangspunt dient voor de keuzes van de andere grondslagen van dit boek. Dit beroepsbeeld is...
Meer info
2,20
Onderdeel van Grondslagen SPH
Zinloos geweld bestaat niet

Zinloos geweld bestaat niet

Olga Rodenko Bon van der Haer

De laatste jaren wordt onze samenleving overspoeld met berichten over zinloos geweld. Krant, radio en tv besteden ruimschoots aandacht aan dit fenomeen. Waar ‘gewoon’ geweld nog enigszins te...
Meer info
3,90
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen

Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen

De betekenis van rehabilitatie wordt in dit Cahier herhaaldelijk geformuleerd. Elke auteur tracht vanuit zijn of haar discipline te verwoorden wat deze ‘filosofie van vermaatschappelijking’ behelst en...
Meer info
6,90
Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar

Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar

Dr. Mieke Komen

De justitiële kinderbescherming wordt ingeschakeld in gevallen van jeugddelinquentie, (seksuele) kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Op basis van een analyse van ruim tweehonderd rechtbankdossiers...
Meer info
9,90
Ambulante Jeugdzorg  (1998)

Ambulante Jeugdzorg (1998)

Tjalling Zandberg AMBULANTE JEUGDZORG DR 1 C.J.M. van Nieuwland

Ons land kent een uitgebreid stelsel van hulpverlening aan jongeren met problemen. In dit boek staat centraal de hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop tot 21 jaar) met psychosociale...
Meer info
3,90
Behandelingsplanning

Behandelingsplanning

Fop Verheij

Als met betrekking tot kinderen of jeugdigen hulpvragen ontstaan en specifieke zorg verleend gaat worden, zoals in de jeugdzorg, de jeugd-ggz en in een aanzienlijk deel van het speciaal onderwijs en...
Meer info
16,90
Tijd voor spelen, Jantje Beton gaat door.

Tijd voor spelen, Jantje Beton gaat door.

Froukje Hajer Jolanda Keesom

Kinderen hebben recht op tijd en ruimte om te spelen. Niet voor niets is dat recht vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat Nederland in 1995 heeft geratificeerd. Spelen is...
Meer info
4,90