Auteurs

Werkvelden

894 producten gevonden.
Schakels in de buurt - Op weg naar nieuwe vormen van zorg en welzijn in de wijk

Schakels in de buurt - Op weg naar nieuwe vormen van zorg en welzijn in de wijk

Trudy Dankers Prof. dr. Jean Pierre Wilken

Professionals in zorg en welzijn hebben te maken met nieuwe vraagstukken rond de zorg en ondersteuning van mensen met ernstige psychische, sociale en lichamelijke beperkingen (RMO, 2001a). Aan de ene kant gaat...
Meer info
5,90
'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining

'Goede ouder'-ervaringen creëren met videohometraining

Trudy van Harten

Videohometraining is een vorm van intensieve ambulante (thuis)behandeling. Het uitgangspunt is de natuurlijke communicatie tussen ouders en kinderen. De focus ligt hierbij op wat er al goed gaat in de...
Meer info
3,90
Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren

Opleidingskwalificatie - Signaleren en initieren

Jacquie Buijs

Geef je ogen en oren de kost. Stel je open voor signalen uit de leefomgeving van je cliënten. Daarmee ben je als SPH’er in staat vroegtijdig risicofactoren te onderkennen. Wat doe je vervolgens met deze...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 96 - 2010
Herwaardeer de residentiele zorg

Herwaardeer de residentiele zorg

Chantal van der Pol-Weynschenk

Het is een veelgehoorde klacht in de jeugdzorg: een jongere heeft ambulante hulp gehad, gezinsbegeleiding, trainingen, therapieën, maar niks heeft ervoor gezorgd dat hij weer op het rechte spoor kwam.
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 96 - 2010
Voor welke keuzen staat de jeugdzorg

Voor welke keuzen staat de jeugdzorg

Wiel Janssen

Vorig jaar stelde het parlement een werkgroep in onder de naam ‘Toekomstverkenningen jeugdzorg’. Dit voorjaar publiceerde de werkgroep haar visie. Wat houden de voornemens in en zijn ze een stap vooruit...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 95 - 2010
Interventies bij kindermishandeling

Interventies bij kindermishandeling

Jo Hermanns

Wat kunnen burgers en overheid ondernemen tegen kindermishandeling? En wat is in het bijzonder de rol van de jeugdgezondheidszorg (jgz). ‘Meldcodes zijn bekend maar worden in de praktijk te...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 95 - 2010
Competentiechecklist voor professionele opvoeders

Competentiechecklist voor professionele opvoeders

Peter Vonk

In de jeugdzorg ben je zelf je belangrijkste instrument. Het is dus van groot belang om te weten wie je bent, om je talenten te kennen en te weten wat je valkuilen zijn. Nergens anders dan in de jeugdzorg...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 94 - 2010
Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin

Vinden clienten het Centrum voor Jeugd en Gezin

Johan Peels Lily van den Dobbelsteen Ike Bouma

Een nieuwe veelbelovende voorziening moest het worden: het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Vinden ouders en jongeren de weg naar het CJG en wat is de betekenis van het CJG voor allochtone ouders met 12+...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 93 - 2010
Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Verenigingstuchtrecht voor sociaalagogen

Afra Groen

Na het tot stand brengen van de beroepscode, volgt bij de beroepsvereniging Phorza nu het tuchtrecht. Een belangrijke stap, betoogt Afra Groen in dit artikel. Ze gaat in op de achtergrond, reikwijdte...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 92 - 2010
Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Dynamiek interactie justitiele jeugdinrichtingen

Joep Hanrath

Justitiële jeugdinrichtingen zijn volop bezig met de invoering van de methodiek Youturn. Joep Hanrath plaatst kanttekeningen bij de optimistische toon die met de invoering gepaard gaat. Hoe moeten...
Meer info
3,90
Onderdeel van Sozio 92 - 2010