Auteurs

Werkvelden

737 producten gevonden.
Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen

Rehabilitatie Een oriëntatie en een beschrijving van drie benaderingswijzen

De betekenis van rehabilitatie wordt in dit Cahier herhaaldelijk geformuleerd. Elke auteur tracht vanuit zijn of haar discipline te verwoorden wat deze ‘filosofie van vermaatschappelijking’ behelst en...
Meer info
6,90
Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar

Gevaarlijke kinderen - kinderen in gevaar

Dr. Mieke Komen

De justitiële kinderbescherming wordt ingeschakeld in gevallen van jeugddelinquentie, (seksuele) kindermishandeling en kinderverwaarlozing. Op basis van een analyse van ruim tweehonderd rechtbankdossiers...
Meer info
9,90
Ambulante Jeugdzorg  (1998)

Ambulante Jeugdzorg (1998)

Tjalling Zandberg AMBULANTE JEUGDZORG DR 1 C.J.M. van Nieuwland

Ons land kent een uitgebreid stelsel van hulpverlening aan jongeren met problemen. In dit boek staat centraal de hulp aan kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar (met een uitloop tot 21 jaar) met psychosociale...
Meer info
3,90
jonge first offenders (tabel)

jonge first offenders (tabel)

Inleiding Op verzoek van het de Politie heeft het CBS deze tabellenset samengesteld over het aantal jonge first offenders in de periode 2010-2019. Deze tabellenset geeft antwoord op de onderzoeksvraag...
Meer info
Gratis
Situationeel, intuïtief en accuraat aanpakken

Situationeel, intuïtief en accuraat aanpakken

Beren op de weg: “Beer op de weg is de geringe inzet bij politie en jongerenwerk. Een goede groepsaanpak vraagt veel: je moet de groep kennen, de individuele jongeren én de bewoners. Ook moet je in...
Meer info
Gratis
Behandelingsplanning

Behandelingsplanning

Fop Verheij

Als met betrekking tot kinderen of jeugdigen hulpvragen ontstaan en specifieke zorg verleend gaat worden, zoals in de jeugdzorg, de jeugd-ggz en in een aanzienlijk deel van het speciaal onderwijs en...
Meer info
16,90
Tijd voor spelen, Jantje Beton gaat door.

Tijd voor spelen, Jantje Beton gaat door.

Froukje Hajer Jolanda Keesom

Kinderen hebben recht op tijd en ruimte om te spelen. Niet voor niets is dat recht vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind dat Nederland in 1995 heeft geratificeerd. Spelen is...
Meer info
4,90
Aan de gang

Aan de gang

Martin Klomp Paul Kloosterman Thirza Kuijvenhoven

MOTIVATIE geldt als een belangrijke voorwaarde voor succes. Succes op school en in het werk. Ook in hulpverleningssituaties is motivatie een voorwaarde voor het slagen van de behandeling. Sommige jongeren...
Meer info
9,90
Onderzoek. Iedereen mag meedoen met sociale media

Onderzoek. Iedereen mag meedoen met sociale media

Peter Nikken Svenja Büttner

Hoe gaan jongeren met een licht verstandelijke beperking om met sociale media en hebben zij hierbij behoefte aan begeleiding? Onderzoek hiernaar leverde een belangrijk nieuw inzicht op: die behoefte is er...
Meer info
3,90
Onderdeel van PIP 121 - 2021
Inclusief denken: een andere tijd vraagt een ander denken

Inclusief denken: een andere tijd vraagt een ander denken

Feitse Boerwinkel

Aan de hand van exacte gegevens en met behulp van grafieken wordt aangetoond, dat de verandering in onze tijd het karakter draagt, niet van een stroomversnelling, maar van een waterval. Dit eist een nieuwe...
Meer info
Gratis